ElaProofin paloluokitus on laajentunut uudelle tasolle!

ElaProof käsi- ja ruiskumassalle on myönnetty 29.3.2019 eurooppalainen katteiden paloluokitus BROOF (t2). Paloluokan testaus suoritettiin menetelmän CEN TS 1187:2012 mukaisesti käyttämällä pohjoismaista testausmenetelmää t2, jossa tutkittiin palavan koekappaleen palamista katteen päällä eri tuulennopeuksilla. Testissä tutkittiin katon syttyvyyttä ja palonleviämisominaisuuksia. ElaProofin saama katteiden paloluokitus on voimassa palaville ja palamattomille alustoille, joiden tiheys on yli 510 kg/m3. Testauksen suoritti Eurofins Expert Services Oy standardin EN13501-5:2016:n mukaisesti (testiraportti no. EUFI129-19001260-T2).

ElaProofilla on nyt myönnetyn BROOF (t2)-luokan lisäksi myös vuonna 2017 myönnetty rakennustuotteita koskeva eurooppalainen paloluokitus C-s1, d0 luokitusstandardi EN 13501-1:n mukaan. Paloluokka C tarkoittaa, että ElaProofin osallistuminen paloon on rajoitettu. Testitulosten mukaan ElaProofin savuntuotto palossa on erittäin vähäistä (s1) ja palavia pisaroita/osia ei esiinny palon aikana (d0). Palo-ominaisuuksien testaamisen on suorittanut VTT Expert Services Oy, ilmoitettu laitos 0809 (testiraportti no. VTT-S-05022-17).