Kansallinen toimintasuunnitelma radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi on valmistunut

Toimintasuunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot, joiden avulla radonista aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä Suomessa voidaan pienentää. Toimintasuunnitelman pääpaino on sisäilman radonpitoisuuden vähentämisessä, koska hengitysilman radon on suomalaisille tavallisesti merkittävin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Radonkaasu päätyy sisäilmaan joko rakennuksen alla ja ympärillä olevasta maa- ja kallioperästä, rakennustuotteista tai porakaivovedestä.

Juuri nyt on se aika vuodesta, jolloin radonmittaus kannattaa tehdä. Radonmittaukseen voi saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämää avustusta, joka on tarkoitettu kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnitteluun. Kyseinen avustus on suunnattu asuinrakennusten omistajille ja asunto-osakeyhtiöille.

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun | ara.fi