Mediebank

ElaProof produktbilder og logoer (zip-pakket) er lastet opp til mediebanken til bruk for samarbeidspartnere, media og forhandlere. I tillegg finner du administrerende direktør Jarno Kontios bilder til mediebruk. Ved bruk av bildene hans ber vi om at du tar med fotografens informasjon: © Markku Pajunen.

ElaProof Produkter:

ELACOAT Produkter:

ELACOAT TopCoat 3,3 kg | ELACOAT TopCoat RAL 3,375 kg

ElaProof logos

ElaProof logos

Jarno Kontio bilder

CEO Jarno Kontio – Photo © Markku Pajunen

ElaProof brosjyrer:

ElaProof | NO | 2023

ElaProof Indoor Solutions | NO | 2023

ElaProof BTR | NO | 2023