ElaProof kan brukes til å tette gjennomføringer og sømmer i konstruksjoner.

Takket være sin elastisitet er ElaProof en funksjonell løsning for tetting av f.eks. skorsteiner, gjennomføringer, sømmer og andre punkter med diskontinuitet. Produktet egner seg også utmerket til å dekke takrenner og nedløpsrør.

Den beste løsningen for gjennomføringer og fuger

ElaProof fester perfekt på nesten alle byggematerialer og kan også påføres på fuktige overflater.
1-komponentbelegget er enkelt å påføre på underlag i alle former og kan også brukes til å forbinde ulike materialer med hverandre.

Selv de mest utfordrende tetninger kan utføres ved først å smøre ElaProof på kantene av området som skal tettes, feste ElaProof Base Fabric over sømmen som et støttenett, og til slutt smøre ElaProof over sømmen på Base Fabric. På denne måten skapes en elastisk søm som er svært motstandsdyktig mot ulike bevegelser i overflatene, for eksempel asymmetrisk termisk ekspansjon. Sømteknologien kan også brukes til å lappe større hull og sprekker i overflater.