Tetting av radonlekkasjer med ElaProof

Radon i inneluften i bygninger er et vanlig problem i Norden og i Sentral- og Sør-Europa. Radon er en luktfri, smakløs og fargeløs gass som øker risikoen for lungekreft.

Faktorer som påvirker radonkonsentrasjonen i romluften:

A) jordsmonnet rundt og under bygningen
B) fyllmasser som er kjørt inn på tomten
C) berggrunnen
D) valgte byggematerialer
E) bygningens ventilasjon

Hvorfor er det viktig å beskytte seg mot Radon?

Etter røyking er Radon den største årsaken til lungekreft i Norge. Derfor har DSA (Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhed) fastsatt grenseverdier for radonkonsentrasjon på 200 Bq/m³ i boliger.

Radon transporteres inn i romluften fra jordsmonnet. Den enkleste måten å forhindre radonlekkasje innendørs er å tette de mulige lekkasjeveiene i bygningens grunnmur og undergulv. Den mest typiske lekkasjeveien er krympefugen mellom betongplaten og sokkelen, der undertrykket i leiligheten suger inn radonholdig jordluft. I tillegg til dette kan også gjennomføringer og ulike tilkoblingspunkter utgjøre en betydelig lekkasjevei for radonholdig luft. ElaProof Indoor-belegget er godt egnet til å tette ulike lekkasjeveier.

Radongassgjennomtrengeligheten til ElaProof-belegget er undersøkt i Sverige av RISE (Research Institutes of Sweden AB). Metoden som ble brukt var SP-metode nr. 3873. Begge de målte verdiene oppfyller kravene til radonmembraner fra SINTEF Byggforsk. Basert på RISE-målingen forhindrer ElaProof radongasslekkasje med mer enn 98 %.

ElaProof-tettingen kan i seg selv være nok til å løse radonproblemet og muliggjøre sikker bruk av lokalene. En av de store fordelene med ElaProof-tettingen er at den er enkel å utføre. Du kan til og med tette selv, og dermed spare alle eksterne arbeidskostnader. Spredbar ElaProof tetter sømmer, skjøter og gjennomføringer i alle former på en pålitelig måte. Porøse betongkonstruksjoner og sprekker i disse kan også behandles med ElaProof.

ElaProof-forseglingen kan utføres i de etappene du ønsker, slik at det ikke blir store forstyrrelser i hverdagen på noe tidspunkt. ElaProof er et økologisk finsk produkt som ikke avgir skadelige stoffer til inneluften når det tørker.

Hvis bygningens radonverdier er svært høye eller det er svært vanskelig å tette bygningens grunnmur eller kjellerrom, må man vurdere alternative reparasjonsmetoder, for eksempel å lage radonbrønner under bygningen eller installere radonrør eller støvsugere. Selv da vil tetting med ElaProof Indoor forbedre sluttresultatet.