Sikker tetting av inneluft med ElaProof Indoor - for sunn inneluft

Det er viktig å sikre ren og sunn inneluft både i nybygg og ved renovering. Tetting av fuger og luftlekkasjer og beskyttelse mot Radon viser seg ofte å være de mest kritiske aspektene ved bygningsvedlikehold.

Hvorfor er det viktig å tette inneluften?

Tetting har som mål å forhindre ukontrollerte luftlekkasjer som kan oppstå gjennom konstruksjoner og konstruksjonsfuger. Sammen med luftlekkasjer kan forurensende stoffer transporteres inn i romluften, noe som kan redusere kvaliteten på inneluften og forårsake symptomer hos brukerne av bygningen.

Luftlekkasjer kan for eksempel svekke.

  • driften av ventilasjonssystemer
  • termiske forhold
  • kvaliteten på inneluften
  • konstruksjoners brannmotstand

God lufttetthet kan effektivt forhindre at urenheter, skadelige stoffer og muggsopp fra bygningskonstruksjonene og jordsmonnet vandrer inn i bygningens inneluft. En lufttett klimaskjerm reduserer også følelsen av trekk hos brukerne av bygningen og gjør det enklere å justere ventilasjonen og oppnå de ønskede trykkforholdene.

Elastisk og økologisk tetningsmembran

ElaProof Indoor er et bruksklart, 1-komponent, vannbasert belegg for innendørs lufttetting og beskyttelse mot Radon. Produktets unike elastisitet og utmerkede vedheft på ulike overflater sikrer trygg og sikker tetting.

ElaProof Indoor holder fugene tette når bygninger og konstruksjoner krymper og utvider seg. I innendørs lokaler tørker produktet raskt samtidig som det danner en lufttett film – slik at du kan gå videre til neste arbeidsfase uten å vente. ElaProof Indoor er fri for isocyanater – derfor er det helt trygt for mennesker og miljø.