Beach sauna plinth coating with jug sprayer

At the site, the inside and outside coating of the plinth of the new beach sauna was carried out with ElaProof+SAND Plinth Protection. The coating work was done with a jug sprayer connected to the compressor - easy and fast.

Som vanntettings- og forseglingsprodukt har ElaProof-produktet den desidert høyeste vanndamppermeabiliteten. Dette gjør at produktet kan brukes i situasjoner der strukturen må være tørr under bruk. Dette muliggjør langsiktig drift av strukturen og raske reparasjoner.

– Inneluftekspert Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Vareinformasjon

Kunde: Rental site
Mål: Plinth coating and waterproofing
Materiale: Concrete plinth
Entreprenør: Paloniitty Oy
Tid og sted: 05/2023

Mer informasjon

If necessary, the product can be diluted 1 to 2 percent by weight (2 to 4 dl for a 20 kg container). If you dilute the product, start with a small amount of water and add more if necessary.