1.1 Fabrikkbelagt forslag til reparasjon av stål/tinntak

Belegg et fabrikkbelagt stål/tinntak

Generelt

Denne foreslåtte reparasjonsmetoden er veiledende og omhandler belegg/tetting av PVC, Plastisol (PVC), Pural, Akryl (AK) og Polyester (PE) maling belagt blikktak med ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof belegg.

Reparasjonsforslaget er ikke en reparasjonsplan. Den overordnede utformingen av belegg/tetting er alltid den stedsspesifikke designerens ansvar.

Inspeksjon av takflaten

Før maling med ElaProof-produkter er det nødvendig å kontrollere type, tilstand, overflatesprekker og spesielt vedheft til underlaget til det originale blikktakbelegget. Beleggtypen er vanligvis lettest å finne på baksiden av platen. Vedheft av det originale belegget kan vurderes med en kutttest (såkalt X-cut test) eller en gittertest i henhold til EN ISO 2409 standarden dersom tykkelsen på malingsfilmen er mindre enn 250 µm. I X-cut-testen lages et tverrsnitt på overflaten med en skarp kniv gjennom belegget. Hvis det originale belegget løsnes med et knivblad i skjæringspunktet mellom snittet, er vedheften til underlaget svak og kan føre til at det originale belegget løsner igjen etter overmaling. Hvis vedheften er svak og/eller det originale belegget er løsnet fra underlaget over store områder, anbefales det å fjerne alt det originale belegget. Overflatesprekken på originalbelegget bør også kontrolleres, f.eks. med en optisk enhet med 50x forstørrelse. Rikelige overflatesprekker forårsaker også behovet for å fjerne det originale belegget fullstendig.

Klargjøring av takflaten

Alle greiner, blader og annen løs smuss og urenheter som har samlet seg på taket fjernes. Mindre områder med avskalling eller avflassing av det originale belegget avgrenses ved å fjerne de løse områdene ned til et solid belegg.

Eventuell rust fjernes med stålbørste eller sliping på en slik måte at alt løst rustmateriale kan fjernes.

Taket som skal belegges vaskes med egnet høytrykksvasker og vaskemiddel, f.eks Bio-Wash Takrens, Biocomb Pure Roof Extra Strong, SikaGard-715W eller lignende.

Anti rust

Rustne områder og rene metalloverflater kan grunnes med vannbasert maling egnet for rustforebygging, f.eks Tikkurila Rostex Super Akva, Teknos Ferrex Aqua eller lignende. I rustne områder er det også mulig å bruke rustomformere, f.eks Tikkurila rustomformer. Følg alltid instruksjonene fra produsenten av produktet beregnet for rustbehandling angående tidsvinduet for videre behandling.

Lapping av hull, sprekker og skjøter

Små hull og skjøter krever ikke spesielle tiltak, men kan fylles og dekkes med ElaProof H-belegg. Større hull og sprekker (bredde over 2 mm og dybde over 5 mm) anbefales lappet forsterket med ElaProof ROOF armeringsduk.

Når du lapper større hull, bør du også sjekke undersiden av det skadede området. Hvis det er en betydelig mengde rust, bør undersiden også behandles med ElaProof H-belegg ved lapping, for å gjøre det rustne området oksygenfritt.

Eventuelle overlappende skjøter av plater i platetak, hvor det ikke er egen tetting, bør behandles med en kombinasjon av ElaProof H belegg og ElaProof ROOF armeringsduk før selve belegget.

Tetting av gjennomføringer

ElaProof H-belegg og Elaproof Takforsterkningsduk kan brukes til å tette gjennomføringer i taket når festeflatene deres er av metall eller PVC-plast.

Ved behov kan ElaProof H-belegget fortynnes med 1-2 % vann for å gjøre arbeidet lettere. ElaProof Takarmeringsduken heves som en krage mot gjennomføringen til en høyde på minst 20 mm. Dersom gjennomføringene som skal tettes tillater at en forhåndsformet krage kan skrus over, kan disse etter behov behandles med ElaProof Takarmeringsduk og ElaProof H.

Hvis festeflatene til gjennomføringene er EPDM-gummi, PP-plast eller PE-plast, anbefales det å bruke stoffbelagt butyltape eller stoffbelagt butylgummihylse, hvor ElaProof-belegget påføres området og heves som en halsbånd.

Belegg med ElaProof H

ElaProof H-belegg benyttes ved behov for belegging av hele taket, men oftest til lapping, tetting av gjennomføringer og behandling av takkantområder før sprøyting (reduserer behovet for beskyttelse av nærliggende områder).

Ved behov kan ElaProof H-belegget fortynnes med 1-2 % med vann for å gjøre arbeidet lettere.

ElaProof H-belegget påføres med sparkel, børste eller rulle med kort haug. Det anbefales å påføre ElaProof H-belegget på området som skal belegges i 2 separate påføringer.

Totalt materialforbruk for blikktak er min. 1,0 l/m², i så fall er den tørre lagtykkelsen min. 0,6 mm.

ElaProof S og ElaProof Cool Roof sprøytebelegg påføres med en luftløs høytrykkssprøyte egnet for formålet. Injeksjonstrykket skal være 170-300 bar og utbyttet min. 6 l/min, Anbefalte dysestørrelser er 527-529 og 627-629. Det anbefales å påføre ElaProof S og ElaProof Cool Roof belegg på området som skal males i 2 separate påføringer.

Totalt materialforbruk for blikktak er min. 1,0 l/m², i så fall er den tørre lagtykkelsen min. 0,6 mm.

ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof er regntette i 3-7 timer etter belegg, avhengig av rådende temperatur og relativ fuktighet under arbeidet. Build Care Oy anbefaler at den gjennomsnittlige daglige temperaturen under ElaProof-belegg er minst 10 °C.

Belegget når sine fulle mekaniske egenskaper etter ca. 3 uker. Overflaten kan deretter males over om ønskelig.

Overmaling

Dersom ønsket fargenyanse ikke finnes i ElaProof-serien, er det mulig å male ElaProof-belegget. Malingen skal utføres med de testede vanntynnede blikktaksmalingene anbefalt av Build Care Oy, som:

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Takmaling i tinn

Merk! Overmaling er ikke et nødvendig tiltak, men utføres kun om ønskelig.

Build Care Oy eier alle rettigheter til dette reparasjonsforslaget. Designere står fritt til å bruke dette reparasjonsmetodeforslaget når de lager reparasjonsplaner!

LES ALLTID PRODUKTDATABLADENE FOR PRODUKTENE I REPARASJONSFORSLAGET FØR ARBEIDET STARTES!

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy