1.1 Fabriksbelagt forslag til reparation af stål/bliktag

Belægning af et fabriksbelagt stål/bliktag

Generelt

Dette forslag til reparationsmetode er vejledende og omhandler belægning/forsegling af et PVC, Plastisol (PVC), Pural, Akryl (AK) og Polyester (PE) malingbelagt bliktag med ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof belægninger.

Reparationsforslaget er ikke en reparationsplan. Det overordnede design af belægning/forsegling er altid den stedspecifikke designers ansvar.

Inspektion af tagfladen

Før belægning med ElaProof-produkter er det nødvendigt at kontrollere type, tilstand, overfladerevner og især vedhæftning til underlaget af den originale bliktagsbelægning. Belægningstypen findes som regel nemmest på bagsiden af ​​pladen. Vedhæftning af den originale belægning kan vurderes med en skæretest (såkaldt X-cut test) eller en gittertest i henhold til EN ISO 2409 standarden, hvis tykkelsen af ​​malingsfilmen er mindre end 250 µm. I X-cut testen laves der tværsnit på overfladen med en skarp kniv gennem belægningen. Hvis den originale belægning løsnes med et knivblad ved skæringens skæringspunkt, er vedhæftningen til underlaget svag og kan få den originale belægning til at løsne sig igen efter genbelægning. Hvis vedhæftningen er svag og/eller den originale belægning er løsnet fra sit underlag på store områder, anbefales det at fjerne al den originale belægning. Overfladerevnen på den originale belægning bør også kontrolleres, fx med en optisk enhed med 50 x forstørrelse. Rigelige overfladerevner forårsager også behovet for helt at fjerne den originale belægning.

Forberedelse af tagfladen

Alle grene, blade og andet løst snavs og urenheder ophobet på taget fjernes. Mindre områder med afskalning eller afskalning af den originale belægning afgrænses ved at fjerne de løse områder ned til en solid belægning.

Eventuel rust fjernes med en stålbørste eller slibning på en sådan måde, at alt løst rustmateriale kan fjernes.

Taget, der skal belægges, vaskes med en passende højtryksrenser og rengøringsmiddel, fx Bio-Wash Roof Cleaner,  Biocomb Pure Roof Extra Strong, SikaGard-715W eller lignende.

Anti rust

Rustne områder og metalrene overflader kan grundes med vandbaseret maling velegnet til rustforebyggelse, fx Tikkurila Rostex Super Akva, Teknos Ferrex Aqua eller lignende. I rustne områder er det også muligt at bruge rustomformere, fx Tikkurila rustkonverter. Følg altid instruktionerne fra producenten af ​​produktet beregnet til rustbehandling vedrørende tidsvinduet for yderligere behandling.

Lapning af huller, revner og samlinger

Små huller og samlinger kræver ikke særlige foranstaltninger, men kan fyldes og dækkes med ElaProof H belægning. Større huller og revner (bredde over 2 mm og dybde over 5 mm) anbefales at blive lappet forstærket med ElaProof Roof armeringsdug.

Når du lapper større huller, bør du også tjekke undersiden af ​​det beskadigede område. Hvis der er en betydelig mængde rust, bør undersiden også behandles med ElaProof H belægning ved lapning, for at gøre det rustne område iltfrit.

Eventuelle overlappende samlinger af plader i pladetag, hvor der ikke er særskilt tætning, bør inden selve belægningen behandles med en kombination af ElaProof H belægning og ElaProof Roof armeringsdug.

Tætning af gennemføringer

ElaProof H belægning og Elaproof Roof armeringsdug kan bruges til at tætne gennemføringer i taget, når deres vedhæftningsflader er metal eller PVC-plast.

Om nødvendigt kan ElaProof H-belægningen fortyndes med 1-2 % vand for at gøre arbejdet lettere. ElaProof Roof armeringsdugen hæves som en krave mod gennemføringen til en højde på mindst 20 mm. Hvis gennemføringerne, der skal forsegles, tillader, at en præformet krave skrues over, kan disse om nødvendigt efterfølgende behandles med ElaProof Roof armeringsdug og ElaProof H.

Hvis gennemføringernes vedhæftningsflader er EPDM-gummi, PP-plast eller PE-plast, anbefales det at bruge stofbelagt butyltape eller en stofbelagt butylgummigennemføring, hvorpå ElaProof-belægningen påføres i området og hæves som krave.

Belægning med ElaProof H

ElaProof H belægning anvendes om nødvendigt til belægning af hele taget, men oftest til lapning, tætning af gennemføringer og behandling af tagkantområder inden sprøjtning (reducerer behovet for beskyttelse af nærliggende områder).

Om nødvendigt kan ElaProof H-belægningen fortyndes med 1-2 % med vand for at gøre arbejdet lettere.

ElaProof H-belægningen påføres med en spartel, børste eller kortluvet rulle. Det anbefales at påføre ElaProof H-belægningen på det område, der skal belægges, i 2 separate påføringer.

Det samlede materialeforbrug til bliktage er min. 1,0 l/m², i så fald er den tørre lagtykkelse min. 0,6 mm.

ElaProof S og ElaProof Cool Roof sprøjtebelægninger påføres med en luftløs højtrykssprøjte egnet til formålet. Indsprøjtningstrykket skal være 170-300 bar og udbyttet min. 6 l/min, De anbefalede dysestørrelser er 527-529 og 627-629. Det anbefales at påføre ElaProof S og ElaProof Cool Roof belægninger på det område, der skal belægges, i 2 separate påføringer.

Det samlede materialeforbrug til bliktage er min. 1,0 l/m², i så fald er den tørre lagtykkelse min. 0,6 mm.

ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof er regntætte i 3-7 timer efter belægning, afhængig af den fremherskende temperatur og den relative luftfugtighed under arbejdet. Build Care Oy anbefaler, at den gennemsnitlige daglige temperatur under ElaProof coating er mindst 10 °C.

Belægningen når sine fulde mekaniske egenskaber efter ca. 3 uger. Herefter kan overfladen overmales, hvis det ønskes.

Overmaling

Hvis den ønskede farvenuance ikke kan findes i ElaProof serien, er det muligt at male ElaProof belægningen. Malingen skal udføres med de testede vandfortyndede bliktagsmalinger anbefalet af Build Care Oy, som fx:

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Tin loftmaling

Bemærk! Overmaling er ikke en nødvendig foranstaltning, men udføres kun hvis det er ønskes.

Build Care Oy ejer alle rettigheder til dette reparationsforslag. Designere kan frit bruge dette forslag til reparationsmetode, når de udarbejder reparationsplaner!

LÆS ALTID PRODUKTDATABLADENE FOR PRODUKTERNE I REPARATIONSFORSLAGET, FØR ARBEJDET STARTES!

Strukturtegninger

Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-Tjenesten.

Opdateret: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy