1.2 Forslag til reparasjon av takpapp

Belegg en takpapp

Generelt

Dette forslaget til reparasjonsmetode er veiledende og omhandler belegging av takpapp med ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof belegg. Det skal ikke være tidligere belegg på toppen av den steinbelagte takpappen. Hvis tidligere belegg er tilstede, er det nødvendig å sikre at ElaProof-belegget fester seg til det forrige belegget ved å utføre en separat vedheftstest.

Reparasjonsforslaget er ikke en reparasjonsplan. Den overordnede utformingen av belegg/tetting er alltid den stedsspesifikke designerens ansvar.

Inspeksjon av takflaten

Før du belegger med ElaProof-produkter, er det nødvendig å kontrollere tilstanden til det originale papptaket. Spesielt på tak med flere papplag oppå hverandre buler takpappen. Vanligvis skyldes dette det intense varmestresset som oppstår om sommeren, når de forskjellige lagene kan skille seg fra hverandre. Hvis disse uregelmessighetene oppstår, er det tilrådelig å reparere dem før maling. Reparasjonen utføres ved å skjære av det løsrevne området fra takpappen og lappe det med tilsvarende type takpapp, etter takpappprodusentens anvisninger for påføring av takpapp.

Sjekk også skjøtene til takpappen for å sikre at de ikke går fra hverandre. Dersom det er skille i skjøtene, skal de løsrevne skjøtene festes med bituminøst lim beregnet for liming av takpapp.

Det er typisk for noen typer takpapp at overlegget sitter svakt fast til overflaten av takpappen. Siden ElaProof-belegg danner sin vedheft primært til dette overlegget, er det mulig at når overlegget mister sin vedheft til takpappen, forblir belegget en flytende film også i denne forbindelse. Av denne grunn anbefales det å utføre en prøvebelegging på ca. 1 m² på taket på et sted som er utsatt for solvarmen, før de dekker hele taket. La testområdet tørke i minst 7 dager og prøv å fjerne beleggsfilmen fra kanten. Dersom topplaget lett løsner belegget fra takpappens overflate, er det mulig at det kommer bobler i belegget senere. I dette tilfellet, kontakt Build Care Oys tekniske service for å løse problemet.

Merk! Det er mulig å påvirke ovennevnte problem på en enkel måte ved å velge hvit ElaProof belegg for bruk, i så fall reduserer fargen på belegget takets overflatetemperatur.

Klargjøring av takflaten

Alle greiner, blader og annen løs smuss og urenheter som har samlet seg på taket fjernes.

Taket som skal belegges vaskes med egnet høytrykksvasker og vaskemiddel, f.eks Biocomb Puhdas Katto Extra Strong, SikaGard-715W eller lignende.

Etter en lengre tørkeperiode kan større takflater også rengjøres med såkalt tørrbørsting ved hjelp av en forbrenningsmotordrevet børstemaskin. Også etter denne rensemetoden må taket behandles med et rengjøringsmiddel og vann som ødelegger mose- og algevekst.

Tetting av gjennomføringer

ElaProof H-belegg og ElaProof ROOF armeringsduk kan brukes til å tette gjennomføringer i taket når festeflatene deres er av metall eller PVC-plast.

Ved behov kan ElaProof H-belegget fortynnes med 1-2 % vann for å gjøre arbeidet lettere. ElaProof ROOF armeringsduken heves som en krage mot gjennomføringen til en høyde på minst 20 mm. Dersom gjennomføringene som skal tettes tillater at en forhåndsformet krage kan skrus over, kan disse etter behov behandles med ElaProof Takarmeringsduk og ElaProof H.

Hvis festeflatene til gjennomføringene er EPDM-gummi, PP-plast eller PE-plast, anbefales det å bruke stoffbelagt butyltape eller stoffbelagt butylgummihylse, hvor ElaProof-belegget påføres området og heves som en halsbånd.

Belegg med ElaProof H

ElaProof H-belegg benyttes ved behov for belegging av hele taket, men oftest til lapping, tetting av gjennomføringer og behandling av takkantområder før sprøyting (reduserer behovet for beskyttelse av nærliggende områder).

Ved behov kan ElaProof H-belegget fortynnes med 1-2 % med vann for å gjøre arbeidet lettere.

ElaProof H-belegget påføres med sparkel, børste eller rulle med kort haug. Det anbefales å påføre ElaProof H-belegget på området som skal belegges i 2 separate påføringer.

Totalt materialforbruk for papptak er 1,6-1,8 l/m², i så fall er tørrfilmtykkelsen min. 1,0 mm.

ElaProof S og ElaProof Cool Roof sprøytebelegg påføres med en luftløs høytrykkssprøyte egnet for formålet. Injeksjonstrykket skal være 170-300 bar og utbyttet min. 6 l/min, Anbefalte dysestørrelser er 527-529 og 627-629. Det anbefales å påføre spraybeleggene ElaProof S og ElaProof Cool Roof på området som skal males i 2 separate påføringer.

Totalt materialforbruk for løse papptak er 1,6-1,8 l/m², avhengig av papptakets ruhet, i så fall er tørrfilmtykkelsen min. 1,0 mm.

ElaProof H, S og Cool Roof er regntette i 3-7 timer etter belegg, avhengig av rådende temperatur og relativ fuktighet under arbeidet. Build Care Oy anbefaler at den gjennomsnittlige daglige temperaturen under ElaProof-belegg er minst + 10 °C.

Belegget når sine fulle mekaniske egenskaper etter ca. 3 uker. Overflaten kan deretter males over om ønskelig.

Overmaling

Dersom ønsket fargenyanse ikke finnes i ElaProof-serien, er det mulig å male ElaProof-belegget. Malingen må utføres med de testede vanntynnede malingene anbefalt av Build Care Oy, for eksempel:

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Takmaling i tinn

Merk! Overmaling er ikke et nødvendig tiltak, men utføres kun om ønskelig.

Build Care Oy eier alle rettigheter til dette reparasjonsforslaget. Designere står fritt til å bruke dette reparasjonsmetodeforslaget når de lager reparasjonsplaner!

LES ALLTID PRODUKTDATABLADENE FOR PRODUKTENE I REPARASJONSFORSLAGET FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy