1.3 Forslag til reparasjon av mineralbasert platetak (Minerittak)

Belegge et mineralbasert platetak (Minerittak)

Generelt

Dette forslaget til reparasjonsmetode er veiledende og omhandler belegging av et mineralbasert platetak med ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof belegg. Det skal ikke være tidligere belegg på det mineralbaserte platetaket. Hvis tidligere belegg er tilstede, er det nødvendig å sikre at ElaProof-belegget fester seg til det forrige belegget ved å utføre en separat vedheftstest.

Reparasjonsforslaget er ikke en reparasjonsplan. Den overordnede utformingen av belegg/tetting er alltid den stedsspesifikke designerens ansvar.

Inspeksjon av takflaten

Før maling med ElaProof-produkter er det nødvendig å kontrollere tilstanden til det originale mineralbaserte platetaket. Som hovedregel skal himlingsplatene være intakte, og overflaten på platene må ikke være svak, noe som kan vanskeliggjøre god vedheft av ElaProof-belegget. Hvis takplatene festes med spiker, bør festemetoden endres til skruer før belegg. Merk! Sjekk med arbeidsmiljømyndighetene om denne eventuelle arbeidsfasen krever asbestrivingstillatelse!

Ved befaringen merkes også eventuelle sprekker i platene for videre bearbeiding.

Klargjøring av takflaten

Alle greiner, blader og annen løs smuss og urenheter som har samlet seg på taket fjernes.

Taket som skal belegges vaskes med egnet høytrykksvasker og vaskemiddel, f.eks Biocomb Puhdas Katto Extra Strong, SikaGard-715W eller lignende.

Vasking fjerner alt organisk materiale og andre urenheter fra taket. Vasking fjerner også alt det originale fabrikkbelegget fra overflaten på platene, slik at ElaProof-belegget oppnår best mulig vedheft.

Merk! I Finland krever vask med et trykk på over 50 bar en asbestrivingstillatelse fra den som utfører arbeidet. I dette tilfellet må også vaskevannet samles opp. Ta eventuelt kontakt med arbeidsmiljømyndighetene!

Grunning

Etter skikkelig rengjøring er overflaten på et mineralbasert platetak ofte svært porøs, så en skikkelig grunning er svært viktig for å hindre at selve belegget råtner.

Grunning utføres med en primer med følgende blandingsforhold:
10 liter ElaProof S spraybelegg + 2 liter ElaProof Primer + 2 liter vann.

Bland blandingen mekanisk med en visp til en flytende, jevn løsning og fordel den i et jevnt lag på overflaten av takplatene, for eksempel ved børsting. Ytterligere behandlinger kan startes når grunningen ikke lenger er skadet ved å gå på taket, men senest 24 timer etter grunning.

Tetting av gjennomføringer og eventuelle sprekker

ElaProof H-belegg og ElaProof Takarmeringsduk kan brukes til å tette gjennomføringer i taket når festeflatene deres er av metall eller PVC-plast. Ved behov kan ElaProof H belegg fortynnes 1-2 % med vann for å gjøre arbeidet lettere.

ElaProof Takarmeringsduken heves som en krage mot gjennomføringen til en høyde på minst 20 mm. Dersom gjennomføringene som skal tettes tillater at en forhåndsformet krage kan skrus over, kan disse etter behov behandles med ElaProof ROOF armeringsduk og ElaProof H.

Hvis festeflatene til gjennomføringene er EPDM-gummi, PP-plast eller PE-plast, anbefales det å bruke stoffbelagt butyltape eller stoffbelagt butylgummihylse, hvor ElaProof-belegget påføres området og heves som en halsbånd.

Eventuelle sprekker i takplatene tettes også med en kombinasjon av ElaProof H belegg og ElaProof ROOF armeringsduk før selve belegget.

Belegg med ElaProof H

ElaProof H-belegg benyttes ved behov for belegging av hele taket, men oftest til lapping, tetting av gjennomføringer og behandling av takkantområder før sprøyting (reduserer behovet for beskyttelse av nærliggende områder).

Ved behov kan ElaProof H-belegget fortynnes med 1-2 % med vann for å gjøre arbeidet lettere.

ElaProof H-belegget påføres med sparkel, børste eller rulle med kort haug. Det anbefales å påføre ElaProof H-belegget på området som skal belegges i 2 separate påføringer.

Totalt materialforbruk for grunnet, mineralbasert platetak er 1,4-1,6 l/m², i så fall er tørrlagstykkelsen min. 1,0 mm.

ElaProof S og ElaProof Cool Roof sprøytebelegg påføres med en luftløs høytrykkssprøyte egnet for formålet. Injeksjonstrykket skal være 170-300 bar og utbyttet min. 6 l/min, Anbefalte dysestørrelser er 527-529 og 627-629. Det anbefales å påføre beleggene ElaProof S og ElaProof Cool Roof på området som skal males i 2 separate påføringer.

Det totale materialforbruket for et mineralbasert platetak er 1,4-1,6 l/m², avhengig av plattformens ruhet og porøsitet, i så fall er tørrfilmtykkelsen min. 1,0 mm.

ElaProof H, S og Cool Roof er regntette i 3-7 timer etter belegg, avhengig av rådende temperatur og relativ fuktighet under arbeidet. Build Care Oy anbefaler at den gjennomsnittlige daglige temperaturen under ElaProof-belegg er minst + 10 °C.

Belegget når sine fulle mekaniske egenskaper etter ca. 3 uker. Overflaten kan deretter males over om ønskelig.

Overmaling

Hvis for eksempel ikke ønsket fargenyanse finnes i ElaProof-belegget, er det mulig å male ElaProof-belegget. Malingen skal utføres med de testede vanntynnede malingene anbefalt av Build Care Oy, som f.eks.

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Takmaling i tinn

Merk! Overmaling er ikke et nødvendig tiltak, men utføres kun om ønskelig.

Build Care Oy eier alle rettigheter til dette reparasjonsforslaget. Designere står fritt til å bruke dette reparasjonsmetodeforslaget når de lager reparasjonsplaner!

LES ALLTID PRODUKTDATABLADENE FOR PRODUKTENE I REPARASJONSFORSLAGET FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy