4.2 Veggbekledning av gipsplater (tørre rom)

Generelt

Denne kledningsmetoden er veiledende og omhandler kledning av en gipsplatevegg med ElaProof + SAND-systemet. ElaProof + SAND veggbeleggsystemet består av ElaProof Primer, ElaProof +SAND veggbelegg og ElaProof TopCoat.

Kledningsmetoden er ikke en endelig plan for reparasjon eller en byggeplan. Overordnet utforming av kledningen skal avklares fra sted til sted og er alltid installatørens ansvar.

Klargjøring av gipsoverflaten

I områder som skal renoveres skal alle mulige fuktfølsomme limrester fjernes fra gipsveggen. Eventuelle løse veggbekledninger skal også fjernes i sin helhet.

Eventuelle mellomrom mellom gipsplatene, skruehull og sprekker i plateoverflatene skal fylles/sparkles med et produkt egnet for gipsplateoverflater. Ved bruk av sparkellag, kontakt sparkelprodusenten for en passende grunning.

Primer

Før kledning grunnes den rengjorte og reparerte pussoverflaten med ElaProof Primer uten å tilsette vann. La primeren tørke helt før du påfører ElaProof + SAND. Formålet med grunningen er å tette gipsveggoverflaten mot fukten som frigjøres av den påførte kledningen.

Gipsvegger malt med grunning av god kvalitet trenger ikke grunnes på nytt. Gammel primer eller toppstrøk kan slipes mekanisk eller behandles med et egnet vaskemiddel for å sikre vedheft av ELAPROOF + SAND Wallcovering. I disse tilfellene anbefales det å gjennomføre en egen vedheftstest, før man behandler større flater, for å sikre at vedheften mellom ELAPROOF + SAND Veggbelegg og primer.

Klær

Før man starter belegget, må ElaProof + SAND-belegget røres. Bruk en visp som ikke tar luft inn i tetningsmassen ved omrøring, f.eks Collomix KR-serien.

Den grunnede overflaten er belagt med ElaProof + SAND (M1/EC1) veggbelegg med stålsparkel.

ElaProof + SAND veggbelegg påføres overflaten i to separate trinn. Forbruket av hver applikasjon må være minst ca. 1,0 kg/m2, i så fall er totalforbruket minst 2,0 kg/m2. Den faktiske tørre lagtykkelsen skal være min. 1,0 mm.

Tørketiden mellom lag med ElaProof + SAND avhenger i stor grad av forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50 % RF, andre lag kan påføres ca. 5 timer etter første påføring. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig.

ElaProof + SAND veggbelegg, påført to ganger, kan viderebehandles etter ca. 12 timer under forhold på + 20 °C, 50 % RF.

Topplag

Det tørkede ElaProof-belegget er behandlet med klar ELACOAT TopCoat eller den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å lette rengjøring og vedlikehold. For monokromatiske vegger anbefaler vi toppmaling med den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å jevne ut eventuelle fargeforskjeller i ElaProof + SAND kledningen. På vegger med flak anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflak på våt ELACOAT TopCoat RAL og etter tørking etterbehandling med klar ElaProof TopCoat.

ELACOAT TopCoats komponent A røres først i 1-2 minutter, deretter tilsettes herderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igjen i 2-3 minutter. Bruk for eksempel Collomix KR serievispen til blanding.

Blandingen påføres på toppen av det tørkede ElaProof +SAND-belegget med en kortpelet rulle (6-7 mm) ved kryssrulling. Forbruket av toppstrøk er ca. 110-200 g/m2/påføring, avhengig av graden av ruhet på valgt ElaProof +SAND-belegg. Lakken er tørr etter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50 % RF. Den fulle varigheten av mekanisk belastning oppnås under de ovennevnte forholdene på ca. 4 dager og full kjemisk varighet på ca. 7 dager.

MERK! Noen nyanser av ELACOAT TopCoat RAL kan kreve 2-3 strøk for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se egen tabell for dekning av ELACOAT TopCoat RAL.

Build Care Oy eier alle rettigheter til denne plaggarbeidsmetoden. Designere/montører står fritt til å bruke denne kledningsarbeidsmetoden når de lager reparasjons- og kledningsplaner!

LES ALLTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR PRODUKTENE PRESENTERET I ARBEIDSMETODEN FOR BELEGNING FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy