4.5 Kledning av flislagt baderomsvegg

Generelt

Denne kledningsmetoden er veiledende og omhandler kledning av en flislagt baderomsvegg med ElaProof+SAND-systemet. ElaProof + SAND veggbeleggsystemet består av ElaProof Primer, ElaProof+SAND veggbelegg og ELACOAT TopCoat.

Kledningsmetoden er ikke en endelig plan for reparasjon eller en byggeplan. Overordnet utforming av kledningen skal avklares fra sted til sted og er alltid installatørens ansvar.

Klargjøring av den flislagte baderomsveggen

Den flislagte veggen på badet skal være vanntett med godkjent vanntetting for bruk under de keramiske flisene. Denne vanntettingen må ikke være mer enn 10 år gammel i kledningsfasen, basert på finsk RIL 107-2012 retningslinje. Vennligst sjekk om det er noen lignende restriksjoner i lokale forskrifter og følg dem?

Flisoverflatene vaskes først med et surt (pH 1 – 3) rengjøringsmiddel for rengjøring av flisoverflatene og deretter med et alkalisk (pH 8 – 11) rengjøringsmiddel og skylles med mye vann. Den rengjorte veggen må tørke i minst 1 dag før belegget startes.

Eventuelle silikonfuger ved skjøter fjernes dersom belegget strekker seg over dem.

Seler

Tett eventuelt alle konstruksjonsfuger og eventuelle sprekker som gulv- og veggfuger, gjennomføringer etc. med en kombinasjon av ElaProof Indoor + ElaProof armerings duk.

ElaProof Indoor må røres før tetningene startes. Bruk en visp i mikseren som ikke tar luft inn i tetningsmassen, f.eks Collomix KR-serien.

Påfør ElaProof Indoor tetningsmasse med en børste og trykk ElaProof armerings duk på den ferske massen slik at all luft slipper ut under tettebåndet. Påfør deretter et nytt lag med ElaProof Indoor.

Å tette en sammenhengende måler (1 m) krever ca. 0,15 l ElaProof Indoor H.

Belegg

Før man starter belegget, må ElaProof + SAND-belegget røres. Bruk en visp som ikke tar luft inn i tetningsmassen ved omrøring, f.eks Collomix KR-serien.

Den grunnede overflaten er belagt med ElaProof+SAND (M1/EC1) veggbelegg med stålsparkel.

ElaProof+SAND veggbelegg påføres overflaten i to separate trinn. Forbruket av hver applikasjon må være minst ca. 1,0 kg/m2, i så fall er totalforbruket minst 2,0 kg/m2. Den faktiske tørre lagtykkelsen skal være min. 1,0 mm.

Tørketiden mellom lag med ElaProof+SAND avhenger i stor grad av forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50 % RF, andre lag kan påføres ca. 5 timer etter første påføring. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig.

ElaProof+SAND veggbelegg, påført to ganger, kan viderebehandles etter ca. 12 timer under forhold på + 20 °C, 50 % RF.

Topplag

Det tørkede ElaProof-belegget er behandlet med klar ELACOAT TopCoat eller den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å lette rengjøring og vedlikehold. For monokromatiske vegger anbefaler vi toppmaling med den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å jevne ut eventuelle fargeforskjeller i ElaProof+SAND kledningen. På vegger med flak anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflak på våt ELACOAT TopCoat RAL og etter tørking etterbehandling med klar ElaProof TopCoat.

ELACOAT TopCoats komponent A røres først i 1-2 minutter, deretter tilsettes herderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igjen i 2-3 minutter. Bruk for eksempel Collomix KR serievispen til blanding.

Blandingen påføres på toppen av det tørkede ElaProof+SAND-belegget med en kortpelet rulle (6-7 mm) ved kryssrulling. Forbruket av toppstrøk er ca. 110-200 g/m2/påføring, avhengig av graden av ruhet på valgt ElaProof+SAND-belegg. Lakken er tørr etter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50 % RF. Den fulle varigheten av mekanisk belastning oppnås under de ovennevnte forholdene på ca. 4 dager og full kjemisk varighet på ca. 7 dager.

MERK! Noen nyanser av ELACOAT TopCoat RAL kan kreve 2-3 strøk for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se egen tabell for dekning av ELACOAT TopCoat RAL.

Build Care Oy eier alle rettigheter til denne plaggarbeidsmetoden. Designere/montører står fritt til å bruke denne kledningsarbeidsmetoden når de lager reparasjons- og kledningsplaner!

LES ALLTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR PRODUKTENE PRESENTERET I ARBEIDSMETODEN FOR BELEGNING FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-Tjenesten.

Oppdatert: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy