6.2 Gulv av gipsplater

Generelt

Denne belegningsmetoden er veiledende og omhandler belegging av et gipsplategulv med ElaProof+SAND-systemet. ElaProof+SAND gulvbeleggsystemet består av ElaProof Primer, ElaProof+SAND gulvbelegg og ELACOAT TopCoat.

Beleggingsmetoden er ikke en endelig reparasjonsplan eller en byggeplan. Den overordnede utformingen av belegget skal avklares fra sted til sted og er alltid installatørens ansvar.

Klargjøring av gipsoverflaten

I områder som skal renoveres skal alle mulige fuktfølsomme limrester fjernes fra gipsplategulvet. Eventuelle løse gulvbelegg skal også fjernes i sin helhet.

Eventuelle mellomrom mellom platene, skruehull og sprekker i plateoverflatene skal fylles/jevnes med et avrettingsprodukt egnet for pussoverflater. Et produkt som egner seg for gipsplater bør også brukes til eventuell avretting. Ved bruk av avrettingsmasser, ta kontakt med gulvmasseprodusenten for en passende grunning.

Primer

Før maling, grunnes det rengjorte og reparerte gipsplateunderlaget med ElaProof Primer uten å tilsette vann. La primeren tørke helt før du påfører ElaProof+SAND. Formålet med grunningen er å tette overflaten av gipsplategulvet mot fuktigheten som frigjøres av det påførte belegget.

Seler

Tett eventuelt alle konstruksjonsfuger og eventuelle sprekker, som gulv- og veggfuger, gjennomføringer, søyler, tetninger av ev. gulvsluk etc., med kombinasjon av ElaProof Indoor + ElaProof armerings duk.

ElaProof Indoor må røres før tetningene startes. Bruk en visp i mikseren som ikke tar luft inn i tetningsmassen, f.eks Collomix KR-serien.

Påfør ElaProof Indoor tetningsmasse med en børste og trykk ElaProof armerings duk på den ferske massen slik at all luft slipper ut under tettebåndet. Påfør deretter et nytt lag med ElaProof Indoor.

Å tette en sammenhengende måler (1 m) krever ca. 0,15 l ElaProof Indoor.

Dersom de plomberbare foringene gjør det mulig å skru den prefabrikkerte hylsen oppå ElaProof tetningsbåndet, gjøres dette slik at det blir som en krage. Hvis ElaProof tetningsbåndet ikke er bred nok til å dekke, kan du kutte en krage i en N1 eller N2 kategori geotekstil. Forsterkningsmaterialene til ElaProof-takserien (ElaProof ROOF armerings duk) er tilgjengelig i breddene 150 mm, 350 mm og 1000 mm.

Belegg

Før man starter belegget, må ElaProof+SAND-belegget røres. Bruk en visp som ikke tar luft inn i tetningsmassen ved omrøring, f.eks Collomix KR-serien.

Det grunnede underlaget er belagt med ElaProof+SAND (M1/EC1) gulv med en stålsparkel.

ElaProof+SAND gulvbelegg påføres underlaget i to separate trinn. Forbruket av hver applikasjon må være minst ca. 2,0 kg/m2, i så fall er totalforbruket minst 4,0 kg/m2. Den faktiske tørre lagtykkelsen skal være min. 2,0 mm.

Tørketiden mellom lag med ElaProof+SAND avhenger i stor grad av forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50 % RF, andre lag kan påføres ca. 5 timer etter første påføring. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig.

ElaProof+SAND gulvbelegg, påført to ganger, kan viderebehandles etter ca. 12 timer under forhold på + 20 °C, 50 % RF.

Topplag

Det tørkede ElaProof-belegget er behandlet med klar ELACOAT TopCoat eller den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å lette rengjøring og vedlikehold. For monokromatiske gulv anbefaler vi topplakk med den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å jevne ut eventuelle fargeforskjeller i ElaProof+SAND-belegget. På gulv med flak anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflak på våt ELACOAT TopCoat RAL og etter tørking etterbehandling med klar ELACOAT TopCoat.

ELACOAT TopCoats komponent A røres først i 1-2 minutter, deretter tilsettes herderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igjen i 2-3 minutter. Bruk for eksempel Collomix KR serievispen til blanding.

Blandingen påføres på toppen av det tørkede ElaProof+SAND-belegget med en kortpelet rulle (6-7 mm) ved kryssrulling. Forbruket av toppstrøk er ca. 110-200 g/m2/påføring, avhengig av graden av ruhet på valgt ElaProof+SAND-belegg. Lakken er tørr etter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50 % RF. Den fulle varigheten av mekanisk belastning oppnås under de ovennevnte forholdene på ca. 4 dager og full kjemikalievarighet på ca. 7 dager.

MERK! Noen nyanser av ELACOAT TopCoat RAL kan kreve 2-3 strøk for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se egen tabell for dekning av ELACOAT TopCoat RAL.

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Build Care Oy eier alle rettigheter til denne malingsarbeidsmetoden. Designere/montører står fritt til å bruke denne malingsarbeidsmetoden når de lager reparasjons- og malingsplaner!

LES ALLTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR PRODUKTENE PRESENTERET I ARBEIDSMETODEN FOR BELEGNING FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Oppdatert: 12/2021 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy