6.3 Betonggulvbelegg

Generelt

Denne belegningsmetoden er veiledende og omhandler belegging av betonggulv med ElaProof+SAND-systemet. ElaProof+SAND gulvbeleggsystemet består av ElaProof Primer, ElaProof+SAND gulvbelegg og ELACOAT TopCoat.

Beleggingsmetoden er ikke en endelig reparasjonsplan eller en byggeplan. Den overordnede utformingen av belegget skal avklares fra sted til sted og er alltid installatørens ansvar.

Klargjøring av betongoverflaten

Tilstrekkelig strekk- og trykkstyrke er en nøkkelfaktor for ytelsen til dekkematerialer. Betongen eller avrettingsmassen skal være slitesterk og ha tilstrekkelig trykkfasthet. Strekkfastheten til underlagsmaterialet kontrolleres i henhold til EN 1542, og strekkfastheten skal være > 1,5 N/mm2 (1,5 MPa). Trykkfastheten skal kontrolleres i henhold til EN 12504-2 og trykkstyrken skal være > 25 N/mm2 (25 MPa). Underlaget skal være rent, tilstrekkelig tørt og fritt for alle forurensninger som smuss, olje, fett, svake belegg og overflatebehandlinger. Om nødvendig fjernes de svake lagene ved tilstrekkelig effektive mekaniske metoder som sliping, fresing eller sprengning. Når det gjelder belegg, oppnås det beste resultatet dersom det påføres en ren betongoverflate med en ruhet tilsvarende en treslipt betongoverflate.

Etter rengjøring injiseres eventuelle sprekker i betonggulvet med injeksjonsmasse som oppfyller EN 1504-5 standarden, f.eks. Hydropox EP1.

Lapping og avretting av betongoverflaten

Eventuelle hulrom i betongoverflaten fylles med et fyllstoff som er egnet for overflaten før maling. Dersom betongunderlaget som skal males har ru eller ujevne områder, må de avrettes med en avrettingsmasse som passer til overflaten. Det skal bemerkes at uregelmessighetene har en tendens til å være synlige på det belagte overdekket.

Kun spesialprodukter som oppfyller ovennevnte krav til trykk- og strekkfasthet kan brukes til å reparere, rette og jevne underlaget. Egnetheten til ovennevnte produkter som underlag for et flytende belegg må alltid sikres fra produktleverandøren.

Primer

Før maling, grunnes det rengjorte og reparerte betongunderlaget med ElaProof Primer uten å tilsette vann. La primeren tørke helt før du påfører ElaProof + SAND. Formålet med grunningen er å tette overflaten av betonggulvet mot fuktigheten som frigjøres av det påførte belegget,

Seler

Tett eventuelt alle konstruksjonsfuger og eventuelle sprekker, som gulv- og veggfuger, gjennomføringer, søyler, tetninger av ev. gulvsluk etc., med kombinasjon av ElaProof Indoor + ElaProof tettebånd.

ElaProof Indoor må røres før tetningene startes. Bruk en visp i mikseren som ikke tar luft inn i tetningsmassen, f.eks Collomix KR-serien.

Påfør ElaProof Indoor tetningsmasse med en børste og trykk ElaProof armerings duk på den ferske massen slik at all luft slipper ut under tettebåndet. Påfør deretter et nytt lag med ElaProof Indoor.

Å tette en sammenhengende måler (1 m) krever ca. 0,15 l ElaProof Indoor.

Dersom de plomberbare foringene gjør det mulig å skru den prefabrikkerte hylsen oppå ElaProof tetningsbåndet, gjøres dette slik at det blir som en krage. Hvis ElaProof tetningsbåndet ikke er bred nok til å dekke, kan du kutte en krage i en N1 eller N2 kategori geotekstil. Forsterkningsmaterialene til ElaProof-takserien (ElaProof ROOF armerings duk) er tilgjengelig i breddene 150 mm, 350 mm og 1000 mm.

Eventuelle koblinger til gulvavløpet gjøres også ved å kutte gulvavløpsgjennomføringen fra N1 eller N2 klasse geotekstil eller ved å kutte armeringsduken til ElaProof takserien.

Påfør ElaProof Indoor tetningsmasse med en børste og trykk på den ferske massen slik at all luft slipper ut under støttetapen. Påfør et nytt lag med ElaProof Indoor.

Når gjennomføringen har tørket, skjæres et hull til passende størrelse for gjennomføringer og klemringen presses på plass før ElaProof + SAND gulvbelegg startes.

Belegg

Før man starter belegget, må ElaProof+SAND-belegget røres. Bruk en visp som ikke tar luft inn i tetningsmassen ved omrøring, f.eks Collomix KR-serien.

Det grunnede underlaget er belagt med ElaProof+SAND (M1/EC1) gulv med en stålsparkel.

ElaProof+SAND gulvbelegg påføres underlaget i to separate trinn. Forbruket av hver applikasjon må være minst ca. 2,0 kg/m2, i så fall er totalforbruket minst 4,0 kg/m2. Den faktiske tørre lagtykkelsen skal være min. 2,0 mm.

Tørketiden mellom lag med ElaProof+SAND avhenger i stor grad av forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50 % RF, andre lag kan påføres ca. 5 timer etter første påføring. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig.

ElaProof+SAND gulvbelegg, påført to ganger, kan viderebehandles etter ca. 12 timer under forhold på + 20 °C, 50 % RF.

Topplag

Det tørkede ElaProof-belegget er behandlet med klar ELACOAT TopCoat eller den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å lette rengjøring og vedlikehold. For monokromatiske gulv anbefaler vi topplakk med den fargede ELACOAT TopCoat RAL for å jevne ut eventuelle fargeforskjeller i ElaProof+SAND-belegget. På gulv med flak anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflak på våt ELACOAT TopCoat RAL og etter tørking etterbehandling med klar ELACOAT TopCoat.

ELACOAT TopCoats komponent A røres først i 1-2 minutter, deretter tilsettes herderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igjen i 2-3 minutter. Bruk for eksempel Collomix KR serievispen til blanding.

Blandingen påføres på toppen av det tørkede ElaProof+SAND-belegget med en kortpelet rulle (6-7 mm) ved kryssrulling. Forbruket av toppstrøk er ca. 110-200 g/m2/påføring, avhengig av graden av ruhet på valgt ElaProof+SAND-belegg. Lakken er tørr etter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50 % RF. Den fulle varigheten av mekanisk belastning oppnås under de ovennevnte forholdene på ca. 4 dager og full kjemikalievarighet på ca. 7 dager.

MERK! Noen nyanser av ELACOAT TopCoat RAL kan kreve 2-3 strøk for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se egen tabell for dekning av ElaProof TopCoat RAL.

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Build Care Oy eier alle rettigheter til denne malingsarbeidsmetoden. Designere/montører står fritt til å bruke denne malingsarbeidsmetoden når de lager reparasjons- og malingsplaner!

LES ALLTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR PRODUKTENE PRESENTERET I ARBEIDSMETODEN FOR BELEGNING FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Oppdatert: 12/2021 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy