7.1 Belegg av betongsokkel

Generelt

Denne belegningsarbeidsmetoden er veiledende og omhandler belegging av en betongsokkel med ELAPROOF+SAND-systemet. ELAPROOF + SAND sokkelbeskyttelsessystem består av ELAPROOF PRIMER, ELAPROOF+SAND sokkelbeskyttelse og ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT

Arbeidsmetoden for belegg er ikke en reparasjonsplan eller en byggeplan. Den overordnede utformingen av fortauet er alltid den stedsspesifikke designerens ansvar.

Klargjøring av overflaten

Tilstrekkelig strekk- og trykkfasthet er en nøkkelfaktor i ytelsen til beleggmaterialer. Betongen eller avrettingsmassen skal være slitesterk og ha tilstrekkelig trykkfasthet. Underlaget skal være rent, tilstrekkelig tørt og fritt for alle forurensninger som smuss, olje, fett, svake belegg og overflatebehandlinger.

Om nødvendig fjernes svake lag ved tilstrekkelig effektive mekaniske metoder som sliping eller fresing. For belegg oppnås det beste resultatet hvis det påføres en ren betongoverflate med en ruhet tilsvarende en treslipt betongoverflate.

Lapping og avretting av overflaten

Eventuelle hulrom i betongoverflaten fylles med et fyllstoff som er egnet for beleggkombinasjonen før belegg. Hvis betongunderlaget som skal males har ru eller ujevne områder, må de avrettes med en avrettingsmasse som er egnet for malingskombinasjonen. Det skal bemerkes at uregelmessighetene har en tendens til å være synlige på den belagte overflaten.

Kun spesialprodukter som oppfyller ovennevnte krav til trykk- og strekkfasthet kan brukes til å reparere, rette og jevne underlaget. Egnetheten til ovennevnte produkter som substrat for et flytende belegg må alltid sikres. fra produktleverandøren.

Primer

Før maling, grunnes den rengjorte og reparerte betongoverflaten med ELAPROOF PRIMER fortynnet 1:2 med vann (1 del primer: 2 deler vann). Primeren kan være fuktig før påføring av ELAPROOF+SAND Sokkelbeskyttelse.

Belegg

Før man starter belegget skal ELAPROOF+SAND Sokkelbeskyttelse blandes. Bruk en visp i mikseren som ikke tar luft inn i blandingen ved blanding, f.eks COLLOMIX KR serievisper.

Påfør ELAPROOF+SAND Sokkelbeskyttelse på den grunnede overflaten med en stålspatel.

ELAPROOF+SAND Sokkelbeskyttelse påføres overflaten i to separate applikasjoner. Forbruket av hver applikasjon må være minst ca. 1,0 kg/m².

I så fall er det totale forbruket minst 2,0 kg/m². Den faktiske tørre lagtykkelsen skal være min. 1,0 mm

Tørketiden mellom lagene med ELAPROOF+SAND Sokkelbeskyttelse avhenger i stor grad av forholdene på installasjonsstedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50 % RF, det andre laget kan påføres ca. 5 timer etter første påføring. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig.

ELAPROOF+SAND Sokkelbeskyttelsen påført to ganger kan om ønskelig påføres med toppstrøk etter ca. 12 timer under forhold på + 20 °C, 50 % RF.

Topplag

Om nødvendig behandles tørket ELAPROOF + SAND Sokkelbeskyttelsesbelegg med klar ELACOAT TOPCOAT eller den tonede ELACOAT TOPCOAT RAL for å lette rengjøring og vedlikehold eller for å oppnå ønsket fargetone.

I toppstrøket blandes først toppstrøkkomponent A i 1 til 2 minutter, deretter tilsettes herderkomponent B til blandet toppstrøk A og blandes igjen i 2-3 minutter. Bruk for eksempel COLLOMIX KR-serien trådvisper til å blande.

Blandingen påføres på toppen av det tørkede ELAPROOF-belegget med en kortpelet rulle (6 – 7 mm) ved kryssrulling. Forbruket av toppstrøk er ca. 110 – 200 g / m² / påføring, avhengig av graden av ruhet på det valgte ELAPROOF + SAND-belegget. Toppstrøket er tørt etter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50 % RF. Den fulle varigheten av mekanisk stress oppnås under de ovennevnte forholdene på ca. 4 dager og full kjemisk varighet på ca. 7 dager.

MERK! Noen nyanser av ELACOAT TOPCOAT RAL toppstrøk kan kreve 2 til 3 strøk for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se egen tabell for dekning av ELACOAT TOPCOAT RAL toppstrøk.

Build Care Oy eier alle rettigheter til denne malingsarbeidsmetoden. Designere står fritt til å bruke denne malingsarbeidsflyten når de lager reparasjons- og malingsplaner!

LES ALLTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR PRODUKTENE PRESENTERET I ARBEIDSMETODEN FOR BELEGNING FØR DU STARTER INSTALLASJONEN!

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy