ELACOAT TopCoat bruksanvisning

Forberedelser

Underlaget må være strukturelt sunt, rent, tørt og fritt for stoffer som svekker vedheftet, for eksempel støv, smuss, fett, olje eller løse materiallag. ELACOAT TOPCOAT må påføres innen 48 timer etter påføring av ElaProof-belegget.

Påføring

Produktet leveres i en 2-komponentpakning, der komponentene står i riktig blandingsforhold. Bland komponent A i minst 1-2 minutter. Hell deretter hele B-komponenten i A-komponenten og bland massen forsiktig med en egnet mikser i minst 2-3 minutter til lakken er av jevn kvalitet. Hell deretter blandingen i en ren beholder og bland en stund. Unngå at det dannes luftbobler i blandingen under røringen.

På tette og ikke-absorberende underlag, for eksempel ElaProof-belegg, helles ELACOAT TOPCOAT på underlaget og spres parallelt med en rulle (7-11 mm) eller gummispatel. På glatte overflater kan du rulle med en mikrofiberrulle med kort luv. Avslutt med en ny mikrofiberrulle parallelt. Unngå luftbobler under leggingen.

Rengjør brukte verktøy med vann før de tørker.

Gjenta lakkering

Ny lakkering må gjøres innen 1-2 dager etter forrige lakkering.

Rengjøring og vedlikehold

Separate vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner er tilgjengelige. Vi anbefaler regelmessig rengjøring og et vedlikeholdsprogram. Før den lakkerte overflaten tas i bruk, anbefaler vi grunnleggende rengjøring og vedlikehold.

Teknisk støtte

Du kan få informasjon om mulighetene for bruk av systemene og detaljerte råd om bruk av ELACOAT- og ElaProof-produktene fra Elano’s tekniske rådgivning, tlf. +45 70 70 55 05 eller mail@elaproof.no

Konstruksjonstegninger

Du finner alle konstruksjonstegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-service.

01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy