ELACOAT TopCoat RAL – Tekniske spesifikasjoner

ELACOAT TOPCOAT RAL er en vannbasert, pigmentert, silkematt 2-komponent toppstrøk basert på høykvalitets, alifatisk og lavutslipps PU-harpiks. Produktet brukes som et farget toppstrøk over det elastiske ElaProof-belegget. En overflatelakk gir en mer slitesterk og lettere å vedlikeholde overflate for gulvet. Produktet kan også brukes som maling på for eksempel betonggulv eller veggflater som krever spesiell holdbarhet.

ELACOAT TOPCOAT RAL er fargebestandig og værbestandig. Den er motstandsdyktig mot drivstoff og smøreoljer, de fleste løsemidler og mange andre kjemikalier. Flekker kan sitte igjen på topplakken med noen eksponeringer, men de påvirker ikke de tekniske egenskapene til topplakken. Avhengig av monteringsmetode kan det oppstå en fin struktur i overflatelakken, som imidlertid ikke påvirker overflatelakkens tekniske egenskaper. Vi anbefaler å ta en prøvekjøring før du starter selve arbeidet.

Når du påfører lyse eller fargerike nyanser, anbefaler vi å påføre to strøk for å øke dekningen. Det vil også være ønskelig at materialet under er nær samme tone.

Pakkestørrelse

 • 3,375 kg (3 kg A-komponent og 0,375 kg B-komponent)
  • 9 kg (8 kg A-komponent og 1 kg B-komponent)

Blandingsforhold: A:B 100:12,5

Uttak: 90–200 g/m2, avhengig av ruheten til underlaget

Arbeidstid: ca. 60 minutter etter blanding av komponentene

Arbeidstemperatur: +15–25 °C (minst 3 °C over duggpunktet)

Tillatt relativ fuktighet under arbeid: 40–75 % RF

Gangbar: ca. 16 timer (+ 20 °C)

Helt stressbestandig:

 • mekanisk 4 dager (+ 20 °C)
 • kjemisk 7 dager (+ 20 °C)

Viskositet: n. 700–1500 Mpas

Tetthet: n. 1,1 g/cm³

Farge: flere farger

Lagringstid: 12 måneder i uåpnet originalemballasje

Oppbevaring: +10–25 °C tørr, unngå direkte sollys, beskytte mot frysing

Egenskaper

 • Tilgjengelig i flere farger
 • Dekorativ og silkeaktig matte
 • Gummistrikk
 • God UV-motstand
 • God slitestyrke på elastiske overflater
 • Enkel å holde ren
 • Vannbasert og nesten luktfri
 • Lavt utslipp

Oppdatert: 03/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy