ElaProof Art&Deco Color Chips Installasjonsveiledning

1.  Grunnarbeidet er den viktigste fasen

1.1. Rengjør overflatene som skal behandles grundig for smuss, sand og støv.
1.2. Fjern gammel maling, belegg og rust.
1.3. Du kan bruke høytrykksspyler, børste eller annen mekanisk rengjøring for å rengjøre overflatene, avhengig av hvilket overflatemateriale som skal behandles.
1.4. Forbehandle nye eller gamle porøse overflater (f.eks. betong, pussede overflater, gips og tre) med ElaProof Primer om nødvendig. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedheft til underlaget ved å tette porene i underlaget.

2.1. Begynn med å beskytte eventuelle uønskede områder med beskyttelsesteip.
2.2. ElaProof-behandling av vertikale flater: Behandle alle de vertikale flatene du har avgrenset med ElaProof. Bruk først en grov spatel, f.eks. TKB B2 eller B3. Se neste side for instruksjoner om valg av spatel. Instruksjoner for påføring av ElaProof finner du på elaproof.com/no.
2.3. Glatt deretter overflaten etter den grove spatelen så glatt som mulig med en metallspatel.

MERK: Hvis det er mange vertikale flater, kan du fortsette med ca. 1-2 meter om gangen. Følg instruksjonene i avsnitt 2.4..

2.4. Flassing av de vertikale flatene: Kast flakene med ElaProof Art & Deco Colour Chips på ElaProof som er jevnet ut med en metallsparkel for hånd. På dette tidspunktet kan du justere antall flak på den endelige overflaten.
2.5. Når du er ferdig med flakingen, må du fjerne beskyttelsesteipen!

La ElaProof-belegget og flakene tørke i fred!
Husk at tørking av ElaProof er fordampning av vann. Tørketiden avhenger av lagtykkelsen, underlagets sugeevne og omgivelsestemperatur, duggpunkt og relativ luftfuktighet.

3. Behandling av horisontale overflater

3.1. Begynn med å behandle alle horisontale flater med ElaProof. Dette sikrer områdets vanntetthet. Hell ElaProof direkte fra bøtta jevnt over et område på ca. 2 m². Bruk en grov spatel, f.eks. TKB B2 eller B3, når du påfører det første strøket med ElaProof.
3.2. Glatt ut overflaten på ElaProof med en metallspatel så jevnt som mulig, med store bevegelser.

La det første laget med ElaProof tørke i fred over natten.

3.3. Fortsett med å behandle de horisontale flatene med ElaProof lett fortynnet med vann (maks. 1 volumprosent). Hell ElaProof jevnt fra bøtta over et område på ca. 2 m² for å lette avflassingen. Bruk en fin spatel, f.eks. TKB A1 eller A2. Glatt overflaten så jevnt som mulig med en metallspatel med brede bevegelser.
3.4. Den enkleste måten å spre flakene på er å kaste dem for hånd. På dette tidspunktet kan du justere antall flak på den endelige overflaten.

La et nytt lag med ElaProof og flak tørke i fred over natten. Samle opp overflødig flak og behandle overflatene med ELACOAT TopCoat i henhold til trinn 4.

4. Behandling med ELACOAT TopCoat

4.1. Vi anbefaler bruk av ELACOAT TopCoat på horisontale overflater som utsettes for slitasje, for eksempel trapper og gulv.
Produktene øker slitestyrken og gjør det mye enklere å holde objektet rent.
4.2. Beskytt fottøyet med f.eks. plastposer for å hindre at smuss fester seg til underlaget.
4.3. Start behandlingen på vertikale flater med en korthåret lofri rulle etter at den siste ElaProof har tørket i minst én dag. Sørg for å fjerne overflødig flak før behandling!
4.4. På horisontale overflater påføres produktet på toppen av fargede flak ved å rulle med en korthåret lofri rulle. Hell produktet direkte på gulvet og rull i parallelle bevegelser.

Blandingsinstruksjoner for ELACOAT TOPCOAT
Produktet leveres i 2-komponentpakker, der komponentene står i riktig blandingsforhold. Bland komponent A i minst 1-2 minutter. Hell deretter hele innholdet i B-komponenten i A-komponenten og bland massen forsiktig med en egnet mikser i minst 2-3 minutter til massen er av jevn kvalitet. Hell deretter blandingen over i en ren beholder og bland kort. Unngå å blande inn luftbobler i blandingen under røringen.

Slik velger du riktig spatel!
Det finnes ulike spatler som brukes til å påføre ElaProof Art & Deco-produktene. Se tabellen for instruksjoner om hvordan du velger riktig spatel.

Instruksjoner for TKB-spatel

Konstruksjonstegninger

Alle konstruksjonstegninger relatert til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy