ElaProof Art&Deco Color SAND Installasjonsveiledning

1. Grunnarbeidet er den viktigste fasen
1.1. Rengjør overflatene som skal behandles grundig for smuss, sand og støv.
1.2. Remove any old paint, coating, and rust.
1.3. Du kan bruke høytrykksspyler, børste eller annen mekanisk rengjøring for å rengjøre overflatene, avhengig av hvilket overflatemateriale som skal behandles.
1.4. Forbehandle nye eller gamle porøse overflater (f.eks. betong, pussede overflater, gips og tre) med ElaProof Primer om nødvendig. Behandlingen forbedrer ElaProofs vedheft til underlaget ved å tette porene i underlaget.

2. Behandle overflatene først med ElaProof

2.1. Begynn med å behandle alle horisontale og vertikale flater med ElaProof. Dette sikrer områdets vanntetthet. Hell ElaProof direkte fra glasset jevnt over et område på ca. 2 m². Bruk en grov spatel, f.eks. TKB B2 eller B3, når du påfører det første strøket med ElaProof.
2.2. Glatt ut overflaten på ElaProof med en metallspatel så jevnt som mulig, med store bevegelser.

La ElaProof tørke i fred!
Husk at tørking av ElaProof er fordampning av vann. Tørketiden avhenger av lagtykkelsen, underlagets sugeevne og omgivelsestemperatur, duggpunkt og relativ luftfuktighet.

3. Behandle overflatene først med ElaProof

3.1. Begynn arbeidet med å rulle et nytt lag ElaProof-belegg på overflaten som skal behandles, med en korthåret rulle (ca. 5-7 mm lugg). Om nødvendig kan du tynne ut ElaProof-massen (maks. 1 volumprosent).
3.2. Det er enklest å behandle de vertikale flatene på trapper og stigtrinn med en pensel eller en liten rulle. Hvis det er en stor overflate, kan du begynne med maks. 4-5 m² i området.
3.3. Vi anbefaler at du arbeider to og to – et lite område om gangen, der én person påfører ElaProof og den andre kaster sand jevnt over ElaProof-belegget. Den enkleste måten å spre farget sand på er å kaste eller «så» sand for hånd fra f.eks. en liten plastbøtte.

3.4. Når det gjelder trapper og heiser, anbefales det å spre sanden fra haugen med en børste, slik at sanden spres forsiktig uten å berøre ElaProof-overflaten.

La ElaProof-belegget og den fargede sanden tørke over natten. Samle opp overflødig farget sand og behandle overflatene med ELACOAT TOPCOAT i henhold til punkt 4.

4. ELACOAT TOPCOAT-behandlingen øker holdbarheten og gjør rengjøringen enkel!

4.1. Vi anbefaler bruk av ELACOAT TopCoat på horisontale overflater som utsettes for slitasje, for eksempel trapper og gulv. Produktene øker slitestyrken og gjør det mye enklere å holde objektet rent.
4.2. Påfør etter at den siste ElaProof-overflaten har tørket i minst én dag. Husk å fjerne overflødig farget sand før behandling!
4.3. Produktet spres over den fargede sanden ved å rulle med en korthåret lofri rulle.
4.4. I trappetrinn er det også verdt å behandle de vertikale flatene, noe som gjør det enkelt å rengjøre objektet.

Blandingsanvisning for ELACOAT TOPCOAT:
Produktet leveres i 2-komponentpakker, der komponentene står i riktig blandingsforhold. Bland komponent A i minst 1-2 minutter. Hell deretter hele innholdet i B-komponenten i A-komponenten og bland massen forsiktig med en egnet mikser i minst 2-3 minutter til massen er av jevn kvalitet. Hell deretter blandingen over i en ren beholder og bland kort. Unngå å blande inn luftbobler i blandingen under røringen.

Slik velger du riktig spatel!
Det finnes ulike spatler som brukes til å påføre ElaProof Art & Deco-produktene. Se tabellen for instruksjoner om hvordan du velger riktig spatel.

Instruksjoner for TKB-spatel

Konstruksjonstegninger

Alle konstruksjonstegninger relatert til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy