ElaProof Base Fabric Installasjonsveiledning

Bruk av Base Fabric (armeringsduk) til forsegling

Påfør en stor mengde ElaProof belegg på den rengjorte, flate overflaten med en spatel eller pensel, slik at massen fester seg til hele underlaget. I konstruksjoner der bevegelser er mulig, presses ElaProof Base Fabric inn i den våte massen, for eksempel med en spatel, slik at det ikke blir luft mellom armeringsduk og underlaget. Påfør et 2. strøk ElaProof på toppen av Base Fabric slik at den holder seg på plass og er dekket hele veien. Det er enklest å påføre det andre strøket ElaProof etter at det første strøket har tørket. Base Fabric skjøter overlappes med minst 30 mm, og duken limes med ElaProof på den underliggende duken. Vær spesielt oppmerksom på at hjørner og gjennomføringer er tette.

Sammenføyninger

Tetningsprinsippene for skjøtene er vist på tegningen ElaProof Indoor air sealing details som du finner i ProdLib-biblioteket.
 
For skjøter med mulige bevegelser brukes ElaProof Base Fabric. I konstruksjoner uten bevegelser, for eksempel i gamle konstruksjoner der det allerede har oppstått uttørkingskrymping og fordypninger, kan installasjonen utføres uten armeringssduk. Vi anbefaler likevel å bruke denne.
Forseglingen overlappes på overflatene som skal forsegles
– på betongoverflater minst 30 mm
– på treoverflater minst 15 mm

Tetting av plane overflater

ElaProof påføres på plane overflater med sparkel, rulle, pensel eller spray. Det kan være nødvendig med flere lag for å oppnå tilstrekkelig filmtykkelse på vegg, tak eller andre flytende overflater. Det anbefales å påføre neste strøk etter minst 3 timer.
 
Det anbefalte materialforbruket er totalt 1,0 – 1,4 l/m². Overflaten er berøringstørr etter 3-4 timer og gangsikker etter 15 timer (20 °C, RH 45 %, 1 l/m²).

Etterbehandling

Når forseglingen har tørket og det er bekreftet at den er vellykket, beskyttes forseglingen etter behov med en slitesterk overflate. Den tørkede ElaProof-overflaten kan f.eks. males, flislegges eller pusses.

Krav

Vellykket lufttetthet krever en tørrfilmtykkelse på minst 0,5 mm, noe som på en plan overflate tilsvarer et materialforbruk på 0,8 l/m². Det ferdige belegget må ha god vedheft til underlaget hele veien. Materialet skal være godt bundet, og det skal ikke være hull i belegget.
 
Verifisering av vellykket lufttetthet krever vanligvis kvalitetssikring, som for eksempel kan utføres med markørtester i henhold til det finske RT-kortet – RT 14-11197.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøyene med vann.

Konstruksjonstegninger

Alle konstruksjonstegninger relatert til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy