ElaProof belagt tak vedlikeholdsinstruksjoner

For å sikre at de tekniske egenskapene til ElaProof-membranen fungerer, anbefaler vi at taket kontrolleres regelmessig, minst to ganger i året.

  • Inspeksjon av ElaProof-membranen om våren og høsten.
  • Fjern alt rusk og løv fra takflater, kanaler og regnvannssystemet.

Hvis du oppdager utvendige skader på belegget, gjør du som følger:

  • Fjern det skadede ElaProof-belegget
  • Overmal området med ElaProof H
  • Bruk om nødvendig ElaProof Base Fabric eller ElaProof ROOF armeringsduk.

Hvis ElaProof-membranen må vaskes, gjør du som følger:

  • Bruk vann og en myk børste til vaskingen
  • Ved behov kan du bruke et vaskemiddel, f.eks. BioComb Puhdas Katto eller lign.
  • Vi anbefaler ikke å bruke høytrykksspyler til å vaske taket. For høyt vanntrykk kan skade belegget.

Oppdatert: 06/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy