ElaProof Classic H Bruksanvisning

Forberedelser

 • Rengjør overflaten nøye for smuss, sand, fett, løst vann, organisk vegetasjon, gamle lag med maling eller belegg og annet skjørt materiale.
 • Bruk høytrykksspyler eller børste til rengjøring, avhengig av overflatens tilstand.
 • Det anbefales at porøse overflater, for eksempel betong, forbehandles med ElaProof Primer for å sikre optimal vedheft og tetthet av membranen.
 • Bruk verneutstyr ved behov. ElaProof er i seg selv trygt, men det anbefales alltid å bruke f.eks. vernebriller og verneutstyr ved arbeid på tak.

Tetting av hull og sprekker

 • Mindre hull og sprekker kan fylles og dekkes med ElaProof uten spesielle forberedelser.
 • For større hull og sprekker (over 2 mm brede og 5 mm dype) anbefales bruk av ElaProof Base Fabric. Smør først ElaProof på kantene av hullet eller sprekken. Press deretter Base Fabric ned i den fuktige ElaProof-massen. Bruk en sparkel for å sikre at det ikke er rynker i armeringsduken og at det sitter godt fast i ElaProof-massen. Til slutt legger du et nytt lag ElaProof over Base Fabric før eller etter at det første laget har tørket.

Påføring

 • ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10 °C (luft og overflate) og en relativ luftfuktighet på under 80 %.
 • ElaProof Classic H membranen kan enkelt påføres med håndverktøy som spatel eller korthårede pensler.
 • Ved behov kan produktet fortynnes med 1 til 2 vektprosent (1,7 til 3,4 dl for en 15 liters beholder). Hvis du fortynner produktet, begynn med en liten mengde vann og tilsett mer ved behov.
 • Riktig mengde ElaProof til flatedekkende belegg avhenger av overflatens jevnhet og porøsitet. For glatte overflater kreves det i gjennomsnitt 1,0 l/m², mens det for ru betongoverflater kreves ca. 1,8 l/m². Tilstrekkelig lagtykkelse sikrer lang holdbarhet.
 • ElaProof Classic H kan påføres i ett eller flere lag. Det kan også påføres på fuktig eller rustent underlag.
 • Produktet kan også brukes på nye betongunderlag med gjenværende restfuktighet. I dette tilfellet er det maksimale fuktighetsinnholdet 90 % RF målt ved vurderingsdybde A, i henhold til instruksjonene i RT-kort 103333 (dette gjelder i Finland, sjekk lokale instruksjoner). Betongoverflaten må være tørrere enn vurderingsdybde A på belegningstidspunktet. Hvis det dreier seg om et betongunderlag som har blitt vått i ettertid, for eksempel på grunn av regn, skal fuktighetsinnholdet være maks. 85 % RF på vurderingsdybde A og maks. 75 % RF på betongoverflaten. For tette underlag som metall- og papptak skal de være tørre på belegningstidspunktet.

Tørking

 • ElaProof H-membranen tørker ved at vannet fordamper.
 • Tørketiden avhenger av lagtykkelsen, omgivelsestemperaturen og den relative luftfuktigheten, duggpunktet og sugeevnen til overflaten som membranen er påført.
 • Tørketid
 • – Berøringstørr (+20 °C, 50 % RF, 1,5 l/m²) 3 – 4 timer
 • – Berøringstørr (+6 °C, 25 % RH, 1,5 l/m²) 40 timer
 • – Helt tørr (+20 °C, 50 % RF, 1,5 l/m²) 1 dag
 • – Fullt mekaniske egenskaper (+20 °C, 50 % RH, 1,5 l/m²) 3 uker

Rengjøring av verktøy og avfallshåndtering

 • Vask verktøy og omkringliggende overflater med vann umiddelbart etter påføring. Etter tørking kan ElaProof rengjøres mekanisk (f.eks. kan spatelen rengjøres med kniv) eller med organiske løsemidler (f.eks. xylen).
 • ElaProof H-emballasje kan kastes som energiavfall. Tørket ElaProof kan kastes som vanlig blandet avfall.

Vær oppmerksom på dette!

 • Oppbevar ElaProof H-beleggmassen ved temperaturer mellom +10 °C … +40 °C og beskyttet mot direkte sollys. Produktet må ikke fryse før bruk.
 • ElaProof H kan oppbevares uåpnet i minst 12 måneder. Etter bruk må spannet lukkes forsiktig for å maksimere lagringstiden for den gjenværende beleggmassen.
 • Et tørket ElaProof H-membran kan males med elastisk, vannbasert, pustende maling. Det anbefales å teste kompatibiliteten mellom ElaProof og en spesifikk maling på forhånd.
 • Mer teknisk informasjon er tilgjengelig på mail@elaproof.no
 • ElaProof H er oppført i Svanemerkets byggevaredatabase og kan brukes i svanemerkede bygninger

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy