ElaProof Cool Roof Bruksanvisning

Minimumskrav til en høytrykkssprøyte

ElaProof Cool Roof kan brukes med høytrykkssprøyte med et trykk på minst 200 bar. Sprøyteytelse min. 6 l/min.

Forberedelser

 • Rengjør overflaten for støv, løs tidligere maling eller belegg og andre partikler.
 • Høytrykksspyling anbefales med min. 200 bar.
 • Kontroller at skjøter og gjennomføringer er tette med ElaProof Classic H før sprøyting!
 • Før du starter arbeidet, må du alltid kontrollere arbeidsmetoden i henhold til overflatematerialet på det aktuelle området. Tett vertikale fuger og overflater med ElaProof H. Bruk armeringsduk om nødvendig. Tett gjennomføringer, sprekker og overganger med ElaProof H og ElaProof Base Fabric eller ROOF armeringsduk i henhold til instruksjonene nedenfor.
 • Hvis det er tydelige skader eller synlige sprekker, anbefales det å påføre ElaProof H for hånd før sprøyting: 1) rengjøring av overflaten, 2) påføring av ElaProof H, 3) montering av armeringsduken på den våte overflaten, 4) påføring av ElaProof H til slutt på toppen av armeringsduken.
 • Grunn med ElaProof Primer eller ElaProof ROOF Primer om nødvendig. Priming anbefales på porøse materialer som nye eller gamle betongoverflater, mineralitt, pussede overflater og gips. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedheft til underlaget og forhindrer dannelse av luftbobler. Luftbobler som stiger opp til overflaten er ofte et tegn på for lite grunning. ElaProof Primer er egnet for innendørs og utendørs bruk.

Beskyttelse av stedet

 • Beskytt området rundt overflaten mot sprut.
 • Før du starter på beleggingen, anbefales det å sjekke vær- og vindforholdene samt værmeldingen.
 • Det ferdige ElaProof-belegget må beskyttes mot frost og regn til filmen har tørket. ElaProof Cool Roof er berøringstørr 3-4 timer etter påføring (+20 °C, RH 45 %, 1,5 l m/m²).

  Forberedelser på stedet

  • Plasser sprøyteutstyret slik at det lett kan vaskes med vann etter sprøyting.
  • Monter blanderen på ElaProof Cool Roof-tønnen og start blandingen.
  • Hvis produktet ser ut til å være for stivt, kan det tilsettes en liten mengde vann (maks. 1 volum-%), produktet må være flytende nok til å gå gjennom sprøytepumpen.

  Fyll ut rapport om stedet (Site Report)

  • Under installasjonen må det fylles ut en rapport om installasjonen (Site Report). Produsenten kan ikke verifisere og være ansvarlig for ytelsen til et stoff hvis installasjonsforholdene og installasjonsmetoden ikke er skikkelig dokumentert.

  Sprøyting

  • Bruk ElaProof i temperaturer mellom +10 °C og +40 °C.
  • ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10 °C (luft og overflate) og relativ luftfuktighet under 80 %.
  • Sett først pumpen under trykk med vann og flytt deretter slangen til ElaProof-tønnen.
  • Begynn å påføre ElaProof på overflaten med et pumpetrykk på 150-400 bar.
  • Hvis det er en pause i påføringen, anbefales det å drukne pumpepistolen i en vannbøtte. Produktet kan også brukes på nye betongunderlag med gjenværende restfuktighet. I dette tilfellet er det maksimale fuktighetsinnholdet 90 % RF målt ved vurderingsdybde A, i henhold til instruksjonene i RT-kort 103333 (dette gjelder i Finland, sjekk lokale instruksjoner). Betongoverflaten må være tørrere enn vurderingsdybde A på belegningstidspunktet. Hvis det dreier seg om et betongunderlag som har blitt vått i ettertid, for eksempel på grunn av regn, skal fuktighetsinnholdet være maks. 85 % RF på vurderingsdybde A og maks. 75 % RF på betongoverflaten. Tette underlag, som metall- og papptak, skal være tørre på belegningstidspunktet.

  Rengjøring av utstyret etter sprøyting

  • Etter sprøyting flyttes innløpsslangen til en vanntønne, og det sprøytes med vann til det ikke kommer ut noe ElaProof.
  • Utstyret rengjøres med høytrykksslange og vaskevæske (f.eks. Pineline).

  Vær oppmerksom på dette!

  • ElaProof skal oppbevares i temperaturer mellom +10°C … +40°C og beskyttet mot direkte sollys. Produktet må ikke fryse før bruk.
  • Et tørket ElaProof -membran kan males med elastisk, vannbasert, pustende maling. Det anbefales å teste kompatibiliteten mellom ElaProof og en spesifikk maling på forhånd.
  • Mer teknisk informasjon er tilgjengelig på mail@elaproof.no.

  BuildCare Ltd. og Elano AS arrangerer malingskurs for medarbeiderne hos sine samarbeidspartnere for å sikre en upåklagelig, holdbar og høy kvalitet på membranen.

  Strukturtegninger

  Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

  Oppdatert: 05/2024 | MA

  Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy