ElaProof FLOOR X – Produktdatablad

Bruksområder

ElaProof FLOOR X-belegget er egnet for bruk i for eksempel varehus, klasserom, kontorer og boliger. Grunnmaterialet kan være betong, sponplater eller gipsplater. Betongunderlag skal alltid avrettes med et avrettingslag som er egnet for formålet, med en styrkeklasse på minimum C30, F7 klassifisert etter EN 13813 standarden.

Produktbeskrivelse

ElaProof FLOOR X er et diffusjonsåpent, elastisk gulvbelegg for innendørs bruk med selvutjevnende egenskaper. ElaProof Floor X er et CE-merket byggeprodukt basert på tester i henhold til EN 13813 standarden. ElaProof FLOOR X gulvbelegg behandles alltid med ELACOAT Top Coat eller ELACOAT Top Coat RAL, som danner systemets endelige slitestyrke. Den endelige overflaten av systemet har en behagelig myk følelse når du går på den eller står lenge, de elastiske egenskapene til systemet har også en positiv effekt på akustikken i det dekkede rommet, og reduserer ekko i rommet.

Den endelige overflatestrukturen til ElaProof FLOOR X-belegget kan påvirkes ved mellomsliping før overflatebehandling, slik at overflaten blir helt glatt. Om nødvendig kan overflaten også stå uslipt og lakkeres direkte etter tørking med en overflatelakk, som etterlater en del struktur skapt av arbeidsredskapene på overflaten og reduserer faren for å skli.

Farger og emballasje

Grå, ca. RAL 7037 • 20 kg

Egenskaper

• Diffusjonsåpen, selvnivellerende gulvbelegg

• Biobasert produkt – det økologiske valget

• Isocyanat- og ftalatfritt produkt

• M1-utslippsklassifisering og Emicode EC1

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold av ElaProof FLOOR X-gulvet ferdig med ELACOAT TopCoat-lakk kan gjøres med disse instruksjonene!

Teknisk støtte

Tlf. +45 70 70 55 05 • e-post: mail@elaproof.no

Teknisk informasjon

Installasjon

Forberedelse før påbegynt belegg

Produktet er egnet for bruk på de fleste gulvflater for innendørs bruk. Gulvflaten kan for eksempel være sponplater, gipsplater og betong. Betongplattformer skal først avrettes med en gulvavretter som er egnet for formålet. Avrettingsmassens styrke er minst C30, F7 som klassifisert i henhold til EN 13813 standarden. Før belegningsarbeidet begynner, gjør deg kjent med det foreløpige arbeidet som kreves av overflatematerialet på underlaget ditt. Få et passende forslag til belegningsarbeid her!

Arbeidsforhold

De mest anbefalte installasjonsforholdene er +15–20°C, RF 50 % relativ fuktighet. Direkte sollys på beleggområdet må unngås, samt trekkforhold. Lavere temperaturer og høy relativ fuktighet bremser uttørkingen av produktet betraktelig. Tilsvarende høye temperaturer akselererer uttørkingen av produktet og kan forårsake skade på produktets selvnivellerende egenskaper. Ikke-absorberende grunnmaterialer påvirker også tørketiden betydelig og kan forlenge den.

  • Minimum installasjonstemperatur + 10°C i luft og på underlag.
  • Maksimal installasjonstemperatur +25°C i luft og på underlag.
  • Maksimal luftfuktighet 75 % RF.
  • Maksimal relativ fuktighet på underlaget 90 % RF.

Grunning

Overflater som skal belegges grunnes med ElaProof Primer før maling. Porøse og sugende overflater grunnes med ElaProof Primer fortynnet 1:2 (1 del primer:2 deler vann). Gjenta primingen om nødvendig, spesielt hvis den påførte primeren trekkes inn i underlaget på et øyeblikk. Belegget kan påføres så snart primeren har tørket. Det må ikke være sjø af primer igjen!

Fuktfølsomme underlag, som trebaserte byggeplater og gipsplater, grunnes med ufortynnet ElaProof Primer. La i dette tilfellet primeren tørke i minst 12 timer før du starter belegget.

Belegg

Bland ElaProof Floor X belegg før bruk. Bruk en visp i mikseren som ikke fører luft inn i tetningsmassen under blanding. ElaProof Floor X-belegg påføres underlaget med en tannet stålsparkel beregnet for selvnivellerende gulvprodukter, f.eks. TKB sparkel i én arbeidsgang. Etter påføring behandles belegget med en pigg rull. Forbruket til ElaProof Floor-X bør være ca. 3,0 kg/m² og realisert tørrlagstykkelse må være min. 1,5 mm. På sugende underlag kan ElaProof Floor X belegget viderebehandles etter ca. 24 timer under forhold på +20°C, 50 % RF. På ikke-absorberende underlag kan egnethet for videre bearbeiding kreve lengre tid. MERK! Ved behov kan produktet fortynnes med maksimalt 1 vekt% (2 dl for en 20 kg beholder). Hvis du fortynner produktet, start med en liten mengde vann og tilsett mer om nødvendig. Å tilsette for mye vann til produktet kan ha en svekkelse av produktets tekniske egenskaper!

Mellomsliping

Dersom du ønsker at overflaten på ElaProof Floor X belegg skal være helt glatt og jevn, må du foreta mellomsliping med gulvsliper før du lakkerer overflaten. Bruk en 40-korns sandpapirskive i gulvsliperen og slip det belagte gulvet helt glatt. Støvsug slipestøv og lo med en industriell støvsuger.

Fernisering

Det tørkede ElaProof Floor X belegget behandles med klar ELACOAT TOPCOAT eller tonet ELACOAT TOPCOAT RAL for å lette rengjøring og vedlikehold. For gulv som forblir i én farge anbefaler vi topplakk med tonet ELACOAT TOPCOAT RAL for å utjevne mulige fargeforskjeller i ElaProof Floor X belegget. Bland topplakken i henhold til instruksjonene på pakken. Påfør toppbelegget over det tørkede ElaProof Floor X-belegget med en kort-luvet rulle (6-7 mm) ved å rulle den på kryss og tvers. Forbruket av overflatelakken er ca. 110-200 g/m²/applikasjon. Overflatelakken er tørr å ta på etter ca. 16 timer under forhold på +20°C, 50 % RF. Den fulle varigheten av mekanisk belastning nås under ovennevnte forhold etter ca. 4 dager, og hele kjemikalievarigheten etter ca. 7 dager. MERK! Noen farger av ELACOAT TOPCOAT RAL kan kreve 2-3 behandlinger for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se egen tabell for dekning av ELACOAT TOPCOAT RAL.

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 05/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy