Elaproof Indoor H – installasjonsinstruksjoner

Forhold og oppbevaring

ElaProof bør installeres ved temperaturer over + 10°C. Overflatetemperaturen må også være minst +10°C.

Produkttemperaturen må være +10 til + 30°C når produktet herder og filmer. Må ikke fryses under transport eller lagring, eller oppbevares i direkte sollys eller ved temperaturer over +40°C. Produktet bør oppbevares i forseglede pakker for å hindre vannfordampning.

Flate

Det må sikres at underlaget og konstruksjonene er egnet for lufttetting. Egnetheten til ElaProof Indoor for plattformen bør testes på stedet.

Underlaget skal være solid, sterkt, jevnt og ikke sprukket slik at det ikke er luftvei fra underlaget utenfor tetningen. Hulrom og sprekker større enn 2 mm i underlaget fylles eller avrettes med ElaProof Indoor opp til en tykkelse på 10 mm eller annen elastisk blanding (ingen akryl), polyuretan eller sparkel. Fuktighetsinnholdet i betongunderlaget bør ikke overstige 90 % RF.

Overflaterensing

Alle ikke-klebende lag fjernes fra overflaten. Overflaten må være fri for smuss, støv, rennende vann og annet løst materiale. Overflaten rengjøres for sementlim, for eksempel ved sliping.

Grunning av underlaget

ElaProof Primer brukes på porøse overflater for å sikre vedheft. ElaProof Primer fortynnes med vann i forholdet 1 del primer til 2 deler vann (1:2). Forbruket av primeren avhenger av underlaget og påføres på en slik måte at alt stoffet absorberes i underlaget. Primeren får tørke i 1-4 timer avhengig av forholdene. ElaProof Primer brukes spesielt på porøse, støvete eller på annen måte vanskelig å rengjøre overflater. Det er lurt å teste egnetheten til primeren på underlaget separat før montering, for eksempel ved triangulerings- og strekkfasthetstester på den monterte beleggsmodellen.

Installasjon

ElaProof Indoor må blandes grundig før installasjon. Det anbefales å installere ElaProof Indoor først for å tette skjøtene og deretter for å behandle de plane overflatene. Nøye monteringsarbeid sikrer et funksjonelt resultat.

Skjøter

Tetningsprinsippene for koblingene er vist på tegningen ElaProof Innelufttetningsdetaljer. For fuger med mulige bevegelser brukes ElaProof Armerings duk. I konstruksjoner hvor det ikke er bevegelse, som i gamle konstruksjoner hvor det allerede har oppstått tørkesvinn og fordypninger, kan monteringen gjøres uten underlagsduk. Vi anbefaler imidlertid fortsatt bruk av et Armerings duk.

Forseglingen overlappes på overflatene som skal forsegles

  • på betongoverflater minst 30 mm
  • på treflater minst 15 mm

Bruk av Armerings duk for forsegling

Påfør en stor mengde ElaProof Indoor tetningsmasse på den rengjorte, flate overflaten med en slikkepott eller børste slik at massen fester seg til underlaget hele veien. I strukturer hvor bevegelser er mulig, presses ElaProof Armerings duk inn i den våte massen, for eksempel med en slikkepott, slik at det ikke blir igjen luft mellom Armerings duket og underlaget. Påfør et 2. lag med ElaProof Indoor på toppen av Armerings duk slik at båndet holder seg på plass og dekkes hele veien. Andre strøk ElaProof Indoor er enklest å påføre etter at første strøk har tørket. Underlagets samlinger overlappes med minst 30 mm og Armerings duk limes med ElaProof Indoor til underliggende tettebånd. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot tettheten til hjørner og gjennomføringer.

Forsegling uten Armerings duk

I konstruksjoner hvor det ikke forekommer bevegelse, utføres forseglingen to ganger med ElaProof Indoor tetningsmasse til en minimumstykkelse på 0,5 mm av den endelige tørre filmen. Påfør en stor mengde ElaProof Indoor tetningsmasse på den rengjorte, flate overflaten med en slikkepott eller børste slik at massen fester seg til underlaget hele veien. Det første laget får tørke før det andre tettelaget monteres. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot tettheten til hjørner og gjennomføringer.
Overflaten er berøringstørr etter 3-4 timer og gangbestandig etter 15 timer etter montering (20 °C, RF 45 %, 1 l/m²).

Tetting av plane flater

ElaProof Indoor påføres de flate overflatene med en sparkel, rull, børste eller spray. Flere lag kan være nødvendig for å gi tilstrekkelig filmtykkelse på veggen, taket eller andre flytende overflater. Det anbefales å påføre neste strøk etter minst 3 timer.

Anbefalt materialforbruk er totalt 1,0 – 1,4 l / m2. Overflaten er berøringstørr etter 3-4 timer og gangbestandig etter 15 timer etter montering (20 ° C, RF 45 %, 1 l / m2).

Krav

Vellykket lufttetthet krever en tørrfilmtykkelse på minst 0,5 mm, som på en flat overflate tilsvarer et materialforbruk på 0,8 l/m2. Det ferdige belegget skal være godt festet til underlaget hele veien. Materialet skal være godt limt og det skal ikke være hull i belegget.

Verifikasjon av suksess for lufttetthet krever vanligvis kvalitetssikring, som kan utføres, for eksempel med markørtester.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøy med vann.

Strukturtegninger

Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 05/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy