ElaProof Indoor H / PRO S – Tekniske spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER (VÅT PRODUKT) • STANDARD / METODE

 • Bindemiddel: vannbåren polymerdispersjon
 • Farger: svart, grå og hvit – kan overmales*)
 • Produktet er CE-merket som byggevare iht harmoniserte produktstandarder EN 13813 og EN 1504-2
 • Produktutvalg: håndmalbar elastomer, rullbar / spraybar elastomer
 • Vedheft til grunnmaterialer: alle byggematerialer, f.eks. alt betongbasert, metall, aluminium, byggeplater, glass, vevde materialer
 • Tørrstoffinnhold: 65,5 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Surhet (pH): 8-9
 • Anbefalt tørrfilmtykkelse:
 • ◦ Lufttetning min. 0,5 mm
 • ◦ Radonsperre min. 0,8 mm
 • Driftstemperatur: over +10°C
 • Tørketid: (+ 20 °C, 50 % RF, 1,0 l / m²) 3 – 4 timer (avhengig av underlaget)
 • Heftstyrke: 1-4 N / mm² (avhengig av underlaget) EN 1542: 1999, EN ISO 4624
 • Bruddforlengelse: 1135 % • ISO 527-1:1993
 • Slitasjemotstand: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taber-slitasjetest)
 • Slagfasthet: klasse I • EN ISO 6272-1
 • Styrke i cracking:
 • ◦ 13,9 mm (+ 22 °C, 50 % relativ fuktighet, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A anvendelig, klasse A5
 • Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Vanndampinntrengning: δ, kg/(m·s·Pa) 1,05·10-13 • EN 12572
 • Diffusjonsmotstand, Sd-verdi: 0,56 • EN 12572
 • Brannklasse: C-s1,d0 • EN 13501-1
 • Vannpermeabilitet: 0.03 kg / m2t, oppfyller klasse W3 lav vanngjennomtrengelighet • SFS EN 1062-3
 • Lufttetthet: tett • Vahanen Ltd., 2018
 • Radontetthet tett • SP Method 3873, RISE, Sverige, 2017
 • Utslippsklasser
 • ◦ M1 – minimumsmengde utslipp • Eurofins, Danmark, 2019
 • ◦ Emicode EC1 – svært lave utslipp • Eurofins, Danmark, 2019
 • Holdbarhet: min. 12 måneder (se merking for produksjonsdato)
 • Oppbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttet mot direkte sollys.

*) Kan overmales med de fleste vannbaserte, pustende og elastiske malinger.

Oppdatert: 11/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy