ElaProof PRO S – Tekniske spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER (VÅT PRODUKT) • STANDARD

 • Bindemiddel: vannbåren polymerdispersjon
 • Farger: svart, grå, hvit, rød, RR11, RR23 og RR32 – kan overmales*)
 • Produktet er CE-merket som byggevare iht harmoniserte produktstandarder EN 13813 og EN 1504-2
 • Tørrstoffinnhold: 65,5 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Surhet (pH): 8-9
 • Tetthet: 1,17 ± 0,01 g/cm3 • ISO 2811-1:2016
 • Antennelighet: antennes ikke
 • Minimum filmdannelsestemperatur (MFFT): < 0°C
 • Driftstemperatur: over +10°C
 • Tørketid  
 • ◦ Berøringstørket (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 – 4 timer
 • ◦ Berøringstørket (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2) 40 timer
 • ◦ Fullt herdet (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) i 1 uke
 • ◦ Fulle mekaniske egenskaper (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 uker
 • Holdbarhet: min. 12 måneder (se merking for produksjonsdato)
 • Oppbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttet mot direkte sollys.

*) Kan overmales med de fleste vannbaserte, pustende og elastiske malinger.

FUNKSJONER (BELEGG) • STANDARD

 • Brannklasse: C-s1,d0 og BROOF (t2) • EN 13501-1 og -5
 • Vedheftsstyrke, uten primer: 1 – 4 N/mm• EN 1542:1999
 • Strekkfasthet: 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993
 • Bruddforlengelse: 810 % • ISO 527-2 gjelder
 • Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Shore A-hardhet: 54 ± 4 • EN 868:2003
 • Slitasjemotstand: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taber-slitasjetest)
 • Slagfasthet: klasse I • EN ISO 6272-1
 • Styrke i oppsprekking
 • ◦ 10,1 mm (+22°C, 50 % RH, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A bruker, klasse A5
 • ◦ godkjent (-20°C, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A bruker, klasse A4
 • Vanndampinntrengning: 18 g / m² / dag • EN 12572
 • Vanndampdiffusjonskoeffisient: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63·10-13 • EN 12572
 • Diffusjonsmotstand, Sd-verdi: 2,02 • EN 12572
 • Vannmotstand (+20°C, 14 dager, 100 mm vannnedsenkning): tett • EN 1928
 • Temperaturmotstand
 • ◦ Langsiktig: -30°C … +150°C
 • ◦ Kortsiktig: maks. +190°C
 • Værbestandighet (UV-, termisk- og fuktbestandighet): utmerket
 • Kjemisk motstand
 • ◦ Utmerket alkalisk motstand
 • ◦ God motstand mot uorganisk syre
 • ◦ Begrenset motstand mot organiske syrer og løsemidler
 • Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektrisitet

Oppdatert: 11/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy