ElaProof ROOF Primer Installasjonsveiledning

Applikasjoner

Den bruksklare ElaProof ROOF Primer er designet for bruk på et filttak med steinoverflate før ElaProof-belegget.

Underlag

Før påføring av ElaProof ROOF Primer fjernes smuss, fett, støv og annet løst materiale fra underlaget og underlaget rengjøres for gammel maling og overflatelag.

Instruksjoner

Før påføring fjernes smuss, fett, støv og annet løst materiale fra underlaget og underlaget renses for gammel maling og overflatelag.

Driftstemperatur

(luft og overflate) over +5 °C. Primeren påføres i et tynt, jevnt lag slik at alt stoffet absorberes på overflaten og det ikke dannes dammer. Én behandling er tilstrekkelig hvis underlaget ikke er veldig tørt og absorberende.

Verktøy:

Rulle, pensel eller sprøyte. Verktøyene rengjøres med vann.

Holdbarhet

12 måneder fra produksjon, se emballasje. Produktet må beskyttes mot frost og direkte sollys.

Tørketid

1-3 timer avhengig av forhold og underlag.

Forbruk:

Forbruket av det ferdige produktet varierer avhengig av overflateruheten fra 70 til 120 g/m2.

    Strukturtegninger

    Du kan finne alle strukturelle tegninger knyttet til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i ProdLib-tjenesten.

    Oppdatert: 05/2023 | MA

    Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy