ElaProof+SAND Bruksanvisning for gulvbelegg

ElaProof + SAND Gulvbelegg er M1-godkjent. Det egner seg til innendørs og utendørs bruk på f.eks. terrasser, trapper, balkonger og baderom.
I produktet er ElaProof-belegget og sanden i en blanding som er klar til bruk. Du kan velge mellom tre sandstørrelser: fin, medium og grov.

Forarbeid før overflatebehandling

Produktet er egnet for innendørs og utendørs bruk på de fleste gulvflater. Gulvflaten kan f.eks. være sponplater, gipsplater, betong, keramiske fliser, plasttepper, epoksy, akryl og polyuretan. Før du starter belegningsarbeidet, må du gjøre deg kjent med forarbeidet som kreves for overflatematerialet på stedet. Last ned ElaProof Coating Method for Flooring på: www.elaproof.no

Belegg:

Bland ElaProof+SAND Gulvbelegg før bruk. Bruk en visp i mikseren som ikke tar luft inn i massen når du blander. ElaProof+SAND Gulvbelegg påføres underlaget med en stålsparkel i to separate påføringer. Forbruket for hver påføring må være minst ca. 2,0 kg/m², slik at det totale forbruket blir minst 4,0 kg/m². Den endelige, tørre filmtykkelsen må være minst 2,0 mm. Tørketiden mellom lagene avhenger i stor grad av forholdene på monteringsstedet. Under forhold på ca. +20 °C og 50 % RF kan påføring skje ca. 5 timer etter første påføring. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig. ElaProof + SAND-gulvbelegget, påført to ganger, kan påføres ElaProof TopCoat om ønskelig etter ca. 12 timer ved + 20 °C, 50 % RF.

MERK: Ved behov kan produktet fortynnes med 1 til 2 vektprosent (2 til 4 dl for en 20 kg beholder). Hvis du fortynner produktet, begynn med en liten mengde vann og tilsett mer ved behov.

Lakkering:

Det tørkede ElaProof+SAND-belegget behandles med klar ElaProof TopCoat eller farget ElaProof TopCoat RAL-lakk for å lette rengjøring og vedlikehold. For monokromatiske gulv anbefaler vi toppstrøk med ElaProof TopCoat RAL toppstrøk for å kompensere for eventuelle fargeforskjeller i ElaProof+SAND-belegget. Bland topplakken i henhold til instruksjonene på pakken.

Påfør toppstrøk på det tørkede ElaProof+SAND-belegget med en kortvalse (6-7 mm) ved kryssrulling. Forbruket av toppstrøk er ca. 110-200 g/m²/påføring, avhengig av ruhetsgraden til det valgte ElaProof+SAND-belegget. Topcoaten er gangtørr etter ca. 16 timer ved +20 °C, 50 % RF. Full varighet av mekanisk belastning oppnås under de ovennevnte forholdene på ca. 4 dager og full kjemisk varighet på ca. 7 dager.

Merknad:

Noen nyanser av ElaProof TopCoat RAL-topplakk kan kreve 2-3 strøk for å oppnå tilstrekkelig dekning! Se en egen tabell for dekningsgraden til ElaProof TopCoat RAL-topplakker.

Laring:

MÅ IKKE FRYSES FØR BRUK. ElaProof+SAND kan oppbevares uåpnet på et kjølig sted beskyttet mot sollys i minst 12 måneder.

Konstruksjonstegninger

Alle konstruksjonstegninger relatert til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten.

Oppdatert: 06/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy