ElaProof+SAND Sokkelbeskyttelse – Tekniske spesifikasjoner

Bindemiddel: vandbaseret kopolymerdispersjon
Farger: hvit, grå, mørkegrå og svart – kan overmales med de fleste vannbaserte, pustende og elastiske malinger.
Overflatebelegg: Vi anbefaler ELACOAT TopCoat-behandling for overflater som er sterkt trafikkerte og krever enkel rengjøring.
Sandkornstørrelse: Grov (0,7-1,2 mm)
Produktutvalg: belegg påført med spatel • påføring fortynnet (maks. 2 vekt%) også med bokssprøyte
Grunnleggende materialer: f.eks. betongsokler, murkonstruksjoner, grunnmurer
Tørrstoffinnhold: 82 ± 1 %
Surhet (pH): 7-8
Tetthet: 1,60 ± 5 g/cm3
Anbefalt tørrfilmtykkelse:
• Sokler min. 1,0 mm
Vanndampinntrengning: 20 ± 1 g / m2 / dag
Brannklasse: A2 FL
Vedheftsstyrke, uten primer: 1 – 4 N/mm2
Driftstemperatur: over +10°C
Tørketid: (+20°C, 50% RH, 2,0 kg/m2) 12 h
Emisjonsklassifisering:
• M1 • Eurofins, Finland, 2023
Lagringstid: 12 måneder (produktionsdato angivet på emballagen)
Oppbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyt mod sollys.
Temperaturmotstand
• Langsiktig: -30°C … +150°C
• Kortsiktig: maks. +190°C
Værbestandighet (UV-, termisk- og fuktbestandighet): utmerket
Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektrisitet

Oppdatert: 03/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy