Installasjonsveiledning for ElaProof Primer

Bruksområder

Porøse materialer som nye eller gamle betongoverflater, mineralitt, pussede overflater og gips. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedheft til underlaget og tetter porene i underlaget. Luftbobler som stiger opp til overflaten er ofte et tegn på for lite grunning. Egnet for innendørs og utendørs bruk.

Underlag

Før påføring av ElaProof Primer fjernes smuss, fett, støv og annet løst materiale fra underlaget, og underlaget rengjøres for gammel maling og overflatelag.

– Den nye betonggulvflaten må være minst 4 uker gammel før påføring, tilstrekkelig sterk og herdet slik at fuktigheten i betongstøpen er bundet og overflaten er tilstrekkelig tørket.

– Det er også viktig å fjerne sementlim fra betongoverflaten, for eksempel ved sliping, slik at primeren trenger godt inn i betongens porer.

– Hvis porøse mineralske underlag skal rengjøres, må kravene og lovgivningen for asbestsanering overholdes. Etter grunning kan ElaProof påføres nye betongelementer når betongens relative fuktighet, målt fra støpeoverflaten, ikke overstiger 90 % RF. For nystøpt betong anbefales ElaProof testbelegg etter grunning.

Instruksjoner

Før påføring fjernes smuss, fett, støv og annet løst materiale fra underlaget, og underlaget rengjøres for gammel maling og overflatelag.

Driftstemperatur:

(luft og overflate) over +5 °C. Primeren påføres i et tynt, jevnt lag slik at alt stoffet absorberes på overflaten og det ikke dannes dammer. Én behandling er tilstrekkelig hvis underlaget ikke er veldig tørt og absorberende.

Verktøy:

Rulle, pensel eller sprøyte. Verktøyene rengjøres med vann.

Holdbarhet:

12 måneder fra produksjon, se emballasje. Produktet må beskyttes mot frost og direkte sollys.

Tørketid:

1-4 timer avhengig av forhold og underlag.

Blandingsforhold:

1 del ElaProof Primer og 2 deler vann (1:2). Lag blandingen i en tilstrekkelig stor, ren beholder. Mål først opp vannet og tilsett deretter ElaProof Primer. Rør forsiktig rundt.

Forbruk:

Avhengig av underlagets ruhet og porøsitet, vanligvis 0,1 til 0,5 l/m² (grunning fortynnet med vann).

Underlag – forbruk l/m²

  • Sementplater – 0,1 – 0,2
  • Murstein og betong – 0,1 – 0,15
  • Lettbetongblokker – 0,1 – ,02
  • Sterkt absorberende underlag, f.eks. Siporex – opptil 0,5

NB! Bland alltid produktet før bruk. Blandingen fortynnet med vann må brukes innen en uke. Blandingen er en melkeaktig væske som tørker til en transparent overflate og etterlater en pustende overflate.

Konstruksjonstegninger

Alle konstruksjonstegninger relatert til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten

Oppdatert: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy