Base floor repair of a Single-family house

This is how the microbially damaged base floor was repaired with ElaProof products.

Som vanntettings- og forseglingsprodukt har ElaProof-produktet den desidert høyeste vanndamppermeabiliteten. Dette gjør at produktet kan brukes i situasjoner der strukturen må være tørr under bruk. Dette muliggjør langsiktig drift av strukturen og raske reparasjoner.

– Inneluftekspert Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Vareinformasjon

Kunde: Private house
Mål: Indoor Air Sealing + Radon barrier
Materiale: Wood + other
Entreprenør: Paloniitty Oy
Veileder: Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy
Tid og sted: 07/2020

Arbeidserklæring

The base floor of the 1940s house was microbially damaged. The floor was taken down and the subfloor was repaired into a modern heat sink. An 8-16 mm capillary garland was installed against the ground. EPS insulation 200 mm was installed on top of it. The seams of the insulation were sealed with Elaproof. The tightness was confirmed by tightness measurement and thermal imaging. There is mechanical ventilation and room heating under the floor of the house. Insulation and Elaproof also acts as a radon barrier.