1.3 Forslag til reparation af mineralbaseret pladetag (Minerittag)

Belægning af et mineralbaseret pladetag (Minerittag)

Generelt

Dette forslag til reparationsmetode er vejledende og omhandler belægning af et mineralbaseret pladetag med ElaProof H, S og ElaProof Cool Roof belægninger. Der må ikke være tidligere belægninger på det mineralbaserede pladetag. Hvis tidligere belægninger findes, er det nødvendigt at sikre sig vedhæftningen af ​​ElaProof belægningen til den tidligere belægning ved at udføre en separat vedhæftningstest.

Reparationsforslaget er ikke en reparationsplan. Det overordnede design af belægning/forsegling er altid den stedspecifikke designers ansvar.

Inspektion af tagfladen

Før belægning med ElaProof-produkter er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af ​​det originale mineralbaserede pladetag. Som hovedregel skal loftbrædderne være intakte, og pladernes overflade må ikke være svag, hvilket kan gøre god vedhæftning af ElaProof belægningen vanskelig. Fastgøres tagbrædderne med søm, bør fastgørelsesmetoden ændres til skruer før belægning. Bemærk! Tjek med arbejdsmiljømyndighederne, om denne mulige arbejdsfase kræver en asbestnedrivningstilladelse!

Under inspektionen markeres også eventuelle revner i brædderne til videre bearbejdning.

Forberedelse af tagfladen

Alle grene, blade og andet løst snavs og urenheder ophobet på taget fjernes.

Taget, der skal belægges, vaskes med en passende højtryksrenser og rengøringsmiddel, fx Biocomb Puhdas Katto Extra Strong, SikaGard-715W eller lignende.

Vask fjerner alt organisk materiale og andre urenheder fra taget. Vask fjerner desuden al den originale fabriksbelægning fra overfladen af ​​pladerne, så ElaProof belægningen opnår den bedst mulige vedhæftning.

Bemærk! I Finland kræver vask med et tryk på mere end 50 bar asbestnedrivningstilladelse fra den person, der udfører arbejdet. I dette tilfælde skal vaskevandet også opsamles. Kontakt eventuelt arbejdsmiljømyndighederne!

Grunding

Efter ordentlig rengøring er overfladen på et mineralbaseret pladetag ofte meget porøs, så en ordentlig grunding er meget vigtig for at forhindre selve belægningen i at rådne.

Grunding udføres med en primer med følgende blandingsforhold:
10 liter ElaProof S spraybelægning + 2 liter ElaProof Primer + 2 liter vand.

Bland blandingen mekanisk med en borepisker til en flydende, ensartet opløsning og fordel den i et jævnt lag på overfladen af ​​loftbrædderne, fx ved at børste. Yderligere behandlinger kan påbegyndes, når primeren ikke længere beskadiges ved gang på taget, dog senest 24 timer efter grunding.

Tætning af gennemføringer og eventuelle revner

ElaProof H belægning og ElaProof Roof armeringsdug kan bruges til at tætne gennemføringer i taget, når deres vedhæftningsflader er metal eller PVC-plast. Om nødvendigt kan ElaProof H coating fortyndes 1-2% med vand for at gøre arbejdet lettere.

ElaProof Roof armeringsdugen hæves som en krave mod gennemføringen til en højde på mindst 20 mm. Hvis gennemføringerne, der skal forsegles, tillader, at en præformet krave skrues over, kan disse om nødvendigt efterfølgende behandles med ElaProof Roof armeringsdug og ElaProof H.

Hvis gennemføringernes vedhæftningsflader er EPDM-gummi, PP-plast eller PE-plast, anbefales det at bruge stofbelagt butyltape eller en stofbelagt butylgummigennemføring, hvorpå ElaProof-belægningen påføres i området og hæves som krave.

Eventuelle revner i tagbrædderne tætnes desuden med en kombination af ElaProof H belægning og ElaProof Roof armeringsdug inden selve belægningen.

Belægning med ElaProof H

ElaProof H belægning anvendes om nødvendigt til belægning af hele taget, men oftest til lapning, tætning af gennemføringer og behandling af tagkantområder inden sprøjtning (reducerer behovet for beskyttelse af nærliggende områder).

Om nødvendigt kan ElaProof H-belægningen fortyndes med 1-2 % med vand for at gøre arbejdet lettere.

ElaProof H-belægningen påføres med en spartel, børste eller kortluvet rulle. Det anbefales at påføre ElaProof H-belægningen på det område, der skal belægges, i 2 separate påføringer.

Samlet materialeforbrug til grundet, mineralbaseret pladetag er 1,4-1,6 l/m², i så fald er tørlagstykkelsen min. 1,0 mm.

ElaProof S og ElaProof Cool Roof sprøjtebelægning påføres med en luftløs højtrykssprøjte egnet til formålet. Indsprøjtningstrykket skal være 170-300 bar og udbyttet min. 6 l/min, De anbefalede dysestørrelser er 527-529 og 627-629. Det anbefales at påføre belægningerne ElaProof S og ElaProof Cool Roof på det område, der skal belægges, i 2 separate påføringer.

Det samlede materialeforbrug for mineralbaseret pladetag er 1,4-1,6 l/m², afhængig af platformens grovhed og porøsitet, i hvilket tilfælde tørfilmtykkelsen er min. 1,0 mm.

ElaProof H, S og Cool Roof er regntætte i 3-7 timer efter belægning, afhængig af den fremherskende temperatur og den relative luftfugtighed under arbejdet. Build Care Oy anbefaler, at den gennemsnitlige daglige temperatur under ElaProof belægning er mindst + 10 °C.

Belægningen når sine fulde mekaniske egenskaber efter ca. 3 uger. Herefter kan overfladen overmales, hvis det ønskes.

Overmaling

Hvis den ønskede farvenuance fx ikke kan findes i ElaProof belægningen, er det muligt at male ElaProof belægningen. Malingen skal udføres med de testede vandfortyndede malinger anbefalet af Build Care Oy, som er fx:

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Tin loftmaling

Bemærk! Overmaling er ikke en nødvendig foranstaltning, men udføres kun hvis det ønskes.

Build Care Oy ejer alle rettigheder til dette reparationsforslag. Designere kan frit bruge dette forslag til reparationsmetode, når de udarbejder reparationsplaner!

LÆS ALTID PRODUKTDATABLADENE FOR PRODUKTERNE I REPARATIONSFORSLAGET, FØR INSTALLATIONEN STARTES!

Strukturtegninger

Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-Tjenesten.

Opdateret: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy