Sikker indendørs lufttætning med ElaProof Indoor - til et sundt indeklima

Det er vigtigt at sikre et rent og sundt indeklima både i nybyggeri og ved renovering. Tætning af samlinger og luftlækager og beskyttelse mod Radon viser sig ofte at være de mest kritiske aspekter af strukturel vedligeholdelse.

Hvorfor er tætning af indendørs luft vigtig?

Tætningsreparationer har til formål at forhindre ukontrollerede luftlækager, der kan opstå gennem strukturer og strukturelle samlinger. Sammen med luftlækager kan forurenende stoffer blive transporteret ind i rumluften, hvilket kan reducere kvaliteten af indeklimaet og forårsage symptomer hos brugerne af bygningen.

Luftlækager kan fx svække

  • driften af ventilationssystemer
  • termiske forhold
  • den indendørs luftkvalitet
  • konstruktioners brandmodstandsevne

God lufttæthed kan effektivt forhindre migration af urenheder, skadelige stoffer og skimmelsvampe fra klimaskærmens konstruktioner og forurening til bygningens indvendige luft. Den lufttætte klimaskærm reducerer også følelsen af træk hos bygningens brugere og gør det lettere at justere ventilationen og opnå de ønskede trykforhold.

Elastisk og økologisk membran

ElaProof Indoor er en klar-til-brug, en-komponent, vandbaseret belægning til indendørs lufttætning og beskyttelse mod Radon. Produktets unikke elasticitet og fremragende vedhæftning på forskellige overflader sikrer en tryg og sikker forsegling.

ElaProof Indoor holder samlingerne tætte, når bygninger og konstruktioner krymper og udvider sig. I indendørs lokaler tørrer produktet hurtigt, mens det danner en lufttæt film – så du kan fortsætte til næste arbejdsfase uden at vente. ElaProof Indoor er fri for isocyanater – derfor er det helt sikkert for mennesker og miljø.