Tætning af radonlækager med ElaProof

Radon i indeluften i bygninger er et almindeligt problem i de nordiske lande og i Central- og Sydeuropa. Radon er en lugtfri, smagløs og farveløs gas, der øger risikoen for lungekræft.

Faktorer, der påvirker radonkoncentrationen i rumluften:

A) jorden omkring og under bygningen
B) påfyldt jord, der er kørt ind på grunden
C) grundfjeld
D) udvalgte byggematerialer
E) bygningens ventilation

Hvorfor er radonbeskyttelse vigtig?

Næst efter rygning er Radon den største årsag til lungekræft i Danmark. Derfor har Sundhedsstyrelsen fastsat den maksimale radonkoncentrationsgrænse på 100 Bq/m³ i al beboelse.

Radon transporteres ind i rumluften fra jorden. Den enkleste måde at forhindre Radon i at sive indendørs er at forsegle de mulige lækageveje i bygningens fundament og undergulve. Den mest typiske lækagevej er krympespalten mellem betonpladen og soklen, hvorigennem undertrykket i boligen suger den radonholdige luft i jorden ind. Ud over dette kan også gennemføringer og forskellige forbindelsespunkter udgøre en betydelig lækagevej for radonholdig luft. ElaProof Indoor-belægningen er velegnet til at forsegle forskellige lækageveje.

Radongaspermeabiliteten af ElaProof-belægningen er blevet undersøgt i Sverige af RISE (Research Institutes of Sweden AB). Den anvendte metode var SP Method no. 3873. Begge målte værdier opfylder de værdier, der kræves for radonmembraner af det norske bygningsforskningsinstitut SINTEF Byggforsk. Baseret på RISE-målingen forhindrer ElaProof radongaslækage med mere end 98%.

ElaProof-tætning kan meget vel være nok til at løse radonproblemet og muliggøre sikker brug af lokalerne. En af de store fordele ved ElaProof-tætning er, at det er nemt. Du kan endda selv udføre forseglingen og spare alle eksterne arbejdsomkostninger. Spredbar ElaProof forsegler pålideligt samlinger og gennemføringer i alle former. Porøse betonkonstruktioner og deres revner kan også behandles med ElaProof.

ElaProof-forseglingen kan udføres i de etaper, du ønsker, så der ikke er nogen større forstyrrelse af beboelsen på noget tidspunkt. ElaProof er et økologisk, finsk produkt, som ikke afgiver skadelige stoffer til indeluften, når det tørrer.

Hvis bygningens radonværdier er meget høje, eller det er meget vanskeligt at forsegle bygningens fundament eller kælderrum, skal man overveje alternative reparationsmetoder, såsom at lave radonbrønde under bygningen eller installere radonsug. Selv da forbedrer forsegling med ElaProof Indoor det endelige resultat.