4.2 Gipsplade vægbeklædning (tørre rum)

Generelt

Denne beklædningsmetode er vejledende og omhandler beklædning af en gipsplade væg med ElaProof + SAND systemet. ElaProof + SAND vægbeklædningsssystemet består af ElaProof Primer, ElaProof +SAND vægbeklædning og ElaProof TopCoat.

 Beklædningsmetoden er ikke en endelig plan for reparation eller en byggeplan. Det overordnede design af beklædningen skal afklares fra sted til sted og er altid den udførende montørs ansvar.

Forberedelse af gipsoverfladen

I områder, der skal renoveres, skal alle mulige fugtfølsomme limrester fjernes fra gips-væggen. Eventuelle løse vægafretninger skal ligeledes fjernes i deres helhed.

Eventuelle mellemrum mellem gipspladerne, skruehuller og revner i pladefladerne skal udfyldes/spartles med et produkt, der er egnet til gips overflader. Ved brug af spartellag skal du kontakte spartelproducenten for en passende grunder.

Primer

Før beklædning grundes den rensede og reparerede gipsoverflade med ElaProof Primer uden tilsætning af vand. Lad primeren tørre helt, før du påfører ElaProof + SAND. Formålet med primeren er at forsegle gipsvæggens overflade mod den fugt, der frigives af den påførte beklædning,

Gipsvægge malet med en grunder af god kvalitet skal ikke grundes igen. Gammel primer eller topcoat kan slibes mekanisk eller behandles med passende vaskemiddel for at sikre vedhæftning af ELAPROOF + SAND Vægbeklædning. I disse tilfælde anbefales det at udføre en separat vedhæftningstest, inden behandling af større områder, for at sikre at vedhæftningen mellem ELAPROOF + SAND Vægbeklædning og grunderen.

Beklædning

Før beklædningen påbegyndes skal ElaProof + SAND beklædningen omrøres. Brug et piskeris der ikke tager luft ind i tætningsmassen ved omrøring, fx Collomix KR serien.

Den grundede overflade coates med ElaProof + SAND (M1/EC1) vægbeklædning med en stålspartel.

ElaProof + SAND vægbeklædning påføres overfladen i to separate trin. Forbruget af hver påføring skal være mindst ca. 1,0 kg/m2, i hvilket tilfælde det samlede forbrug er mindst 2,0 kg/m2. Den faktiske tørlagstykkelse skal være min. 1,0 mm.

Tørretiden mellem lagene af ElaProof + SAND afhænger i høj grad af forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50% RF kan andet lag påføres ca. 5 timer efter den første påføring. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger tørretiden markant.

 ElaProof + SAND vægbeklædning, påført to gange, kan viderebehandles efter ca. 12 timer under forhold + 20 °C, 50% RF.

Topcoat

Den tørrede ElaProof coating behandles med klar ELACOAT TopCoat eller den farvede ELACOAT TopCoat RAL for at lette rengøring og vedligeholdelse. Til monokromatiske vægge anbefaler vi topcoating med den farvede ELACOAT TopCoat RAL for at udjævne eventuelle farveforskelle i ElaProof + SAND beklædningen. På vægge med flager anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflager på våd ELACOAT TopCoat RAL og efter tørring efterbehandling med klar ElaProof TopCoat.

ELACOAT TopCoat’s komponent A omrøres først i 1-2 minutter, derefter tilsættes hærderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igen i 2-3 minutter. Brug fx Collomix KR seriens piskeris til blanding.

Blandingen påføres ovenpå den tørrede ElaProof +SAND beklædning med en kortluvet rulle (6-7 mm) ved krydsrulning. Forbruget af topcoat er ca. 110-200 g/m2/påføring, afhængig af graden af ruhed af den valgte ElaProof +SAND beklædning. Lakken er tør efter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50% RF. Den fulde varighed af mekanisk belastning opnås under ovenstående betingelser på ca. 4 dage og den fulde kemiske varighed på ca. 7 dage.

BEMÆRK! Nogle nuancer af ELACOAT TopCoat RAL kan kræve 2-3 lag for at opnå tilstrækkelig dækning! Se en separat tabel for dækning af ELACOAT TopCoat RAL.

Build Care Oy ejer alle rettigheder til denne beklædningsarbejdsmetode. Designere/montører kan frit bruge denne beklædningsarbejdsmetode, når de laver reparations- og beklædningsplaner!

LÆS ALTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR DE PRODUKTER, DER ER PRÆSENTERET I COATING-ARBEJDSMETODEN, FØR INSTALLATIONEN STARTES!

Strukturtegninger

Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-Tjenesten.

Opdateret: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy