6.1 Spånplade- / OSB gulvbelægning

Generelt

Denne belægningsmetode er vejledende og omhandler belægning af et spånplade-/OSB gulv med ElaProof+SAND systemet. ElaProof +SAND gulvbelægningssystemet består af ElaProof Primer, ElaProof +SAND gulvbelægning og ELACOAT TopCoat.

Belægningsmetoden er ikke en endelig plan for reparation eller en byggeplan. Det overordnede design af belægningen skal afklares fra sted til sted og er altid den udførende montørs ansvar.

Forberedelse af spånplade- / OSB overfladen

I områder, der skal renoveres, skal alle mulige fugtfølsomme limrester fjernes fra spånplade-/OSB-gulvet. Eventuelle løse gulvafretninger skal ligeledes fjernes i deres helhed.

Eventuelle mellemrum mellem brædderne, skruehuller og revner i pladefladerne skal udfyldes/afrettes med et nivelleringsprodukt, der er egnet til spånplade-/OSB overflader. Et produkt, der er egnet til spånpladeoverflader, bør også anvendes til eventuel overnivellering. Ved brug af afretningslag skal du kontakte gulvafretningsproducenten for en passende grunder.

Primer

Før belægning grundes det rensede og reparerede spånpladeunderlag med ElaProof Primer uden tilsætning af vand. Lad primeren tørre helt, før du påfører ElaProof + SAND. Formålet med primeren er at forsegle spånpladegulvets overflade mod den fugt, der frigives af den påførte belægning.

Tætninger

Hvis nødvendigt tætnes alle konstruktionsfuger og eventuelle revner, såsom gulv- og vægsamlinger, gennemføringer, søjler, tætninger af evt. gulvbrønde etc., med en kombination af ElaProof Indoor + ElaProof tætningsbånd.

ElaProof Indoor skal omrøres før tætningerne startes. Brug et piskeris i røremaskinen, der ikke tager luft ind i tætningsmassen, fx Collomix KR-serie.


Påfør ElaProof Indoor tætningsmasse med en børste og tryk ElaProof støttebånd på den friske masse, så al luft slipper ud under tætningsbåndet. Påfør herefter endnu et lag ElaProof Indoor.

Forsegling af en løbende meter (1 m) kræver ca. 0,15 l ElaProof Indoor.

Hvis de forseglbare gennemføringer gør det muligt at skrue den præfabrikerede bøsning ovenpå ElaProof tætningsbånd gøres dette, så det bliver som en krave. Hvis ElaProof tætningsbånd ikke er bredt nok til at dække, kan man skære en krave i et N1 eller N2 kategori geotekstil. ElaProof tag seriens armeringsstoffer fås i bredderne 150 mm, 350 mm og 1000 mm.

Belægning

Før belægningen påbegyndes skal ElaProof+SAND belægningen omrøres. Brug et piskeris der ikke tager luft ind i tætningsmassen ved omrøring, fx Collomix KR serien.

Det grundede underlag coates med ElaProof+SAND (M1/EC1) gulvbelægning med en stålspartel.

ElaProof+SAND gulvbelægningen påføres underlaget i to separate trin. Forbruget af hver påføring skal være mindst ca. 2,0 kg/m2, i hvilket tilfælde det samlede forbrug er mindst 4,0 kg/m2. Den faktiske tørlagstykkelse skal være min. 2,0 mm.

Tørretiden mellem lagene af ElaProof+SAND afhænger i høj grad af forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50% RF kan andet lag påføres ca. 5 timer efter den første påføring. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger tørretiden markant.

ElaProof + SAND gulvbelægning, påført to gange, kan viderebehandles efter ca. 12 timer under forhold + 20 °C, 50% RF.

Topcoat

Den tørrede ElaProof coating behandles med klar ELACOAT TopCoat eller den farvede ELACOAT TopCoat RAL for at lette rengøring og vedligeholdelse. Til monokromatiske gulve anbefaler vi topcoating med den farvede ELACOAT TopCoat RAL for at udjævne eventuelle farveforskelle i ElaProof+SAND belægningen. På gulve med flager anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflager på våd ELACOAT TopCoat RAL og efter tørring efterbehandling med klar ElaProof TopCoat.

ELACOAT TopCoat’s komponent A omrøres først i 1-2 minutter, derefter tilsættes hærderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igen i 2-3 minutter. Brug fx Collomix KR seriens piskeris til blanding.

Blandingen påføres ovenpå den tørrede ElaProof+SAND belægning med en kortluvet rulle (6-7 mm) ved krydsrulning. Forbruget af topcoat er ca. 110-200 g/m2/påføring, afhængig af graden af ruhed af den valgte ElaProof+SAND belægning. Lakken er tør efter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50% RF. Den fulde varighed af mekanisk belastning opnås under ovenstående betingelser på ca. 4 dage og den fulde kemiske varighed på ca. 7 dage.

BEMÆRK! Nogle nuancer af ELACOAT TopCoat RAL kan kræve 2-3 lag for at opnå tilstrækkelig dækning! Se en separat tabel for dækning af ElaProof TopCoat RAL.

Strukturtegninger

Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-Tjenesten.

Build Care Oy ejer alle rettigheder til denne belægningsarbejdsmetode. Designere/montører kan frit bruge denne belægningsarbejdsmetode, når de laver reparations- og belægningsplaner!

LÆS ALTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR DE PRODUKTER, DER ER PRÆSENTERET I COATING-ARBEJDSMETODEN, FØR INSTALLATIONEN STARTES!

Opdateret: 12/2021 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy