6.3 Betongulvbelægning

Generelt

Denne belægningsmetode er vejledende og omhandler belægning af et betongulv med ElaProof+SAND systemet. ElaProof+SAND gulvbelægningssystemet består af ElaProof Primer, ElaProof+SAND gulvbelægning og ELACOAT TopCoat.

Belægningsmetoden er ikke en endelig plan for reparation eller en byggeplan. Det overordnede design af belægningen skal afklares fra sted til sted og er altid den udførende montørs ansvar.

Forberedelse af betonoverfladen

Tilstrækkelig træk- og trykstyrke er en nøglefaktor for ydeevnen af belægningsmaterialer. Beton- eller afretningsunderlaget skal være holdbart og have tilstrækkelig trykstyrke. Trækstyrken af underlagsmaterialet kontrolleres i henhold til EN 1542, og trækstyrken skal være > 1,5 N/mm2 (1,5 MPa). Trykstyrken skal kontrolleres i overensstemmelse med EN 12504-2, og trykstyrken skal være > 25 N/mm2 (25 MPa). Underlaget skal være rent, tilstrækkeligt tørt og fri for alle forurenende stoffer såsom snavs, olie, fedt, svage belægninger og overfladebehandlinger. Om nødvendigt fjernes de svage lag ved tilstrækkeligt effektive mekaniske metoder såsom slibning, fræsning eller blæsning. Belægningsmæssigt opnås det bedste resultat, hvis det påføres en ren betonoverflade med en ruhed svarende til en træslebet betonoverflade.

Efter rensning sprøjtes eventuelle revner i betongulvet ind med injektionsmasse, der opfylder EN 1504-5 standarden, fx Hydropox EP1.

Lapning og nivellering af betonoverfladen

Eventuelle hulrum i betonoverfladen udfyldes med en fyldmasse, der er egnet til overfladen før belægning. Hvis betonunderlaget, der skal males, har ru eller ujævne områder, skal de afrettes med en afretningsmasse, der er egnet til overfladen. Det skal bemærkes, at uregelmæssighederne har tendens til at være synlige på den coatede overlade.

Kun specialprodukter, der opfylder ovenstående krav til tryk- og trækstyrke, må bruges til at reparere, rette og udjævne underlaget. Egnetheden af ovenstående produkter som underlag for en flydende belægning skal altid sikres fra produktleverandøren.

Primer

Før belægning grundes det rensede og reparerede betonunderlag med ElaProof Primer uden tilsætning af vand. Lad primeren tørre helt, før du påfører ElaProof + SAND. Formålet med primeren er at forsegle betongulvets overflade mod den fugt, der frigives af den påførte belægning,

Tætninger

Hvis nødvendigt tætnes alle konstruktionsfuger og eventuelle revner, såsom gulv- og vægsamlinger, gennemføringer, søjler, tætninger af evt. gulvbrønde etc., med en kombination af ElaProof Indoor + ElaProof tætningsbånd.

ElaProof Indoor skal omrøres før tætningerne startes. Brug et piskeris i røremaskinen, der ikke tager luft ind i tætningsmassen, fx Collomix KR-serie.


Påfør ElaProof Indoor tætningsmasse med en børste og tryk ElaProof støttebånd på den friske masse, så al luft slipper ud under tætningsbåndet. Påfør herefter endnu et lag ElaProof Indoor.

Forsegling af en løbende meter (1 m) kræver ca. 0,15 l ElaProof Indoor.

Hvis de forseglbare gennemføringer gør det muligt at skrue den præfabrikerede bøsning ovenpå ElaProof tætningsbånd gøres dette, så det bliver som en krave. Hvis ElaProof tætningsbånd ikke er bredt nok til at dække, kan man skære en krave i et N1 eller N2 kategori geotekstil. ElaProof tag seriens armeringsstoffer fås i bredderne 150 mm, 350 mm og 1000 mm.

Eventuelle tilslutninger til gulvafløbet foretages også ved at skære gulvafløbsgennemføringen fra N1- eller N2 klasse geotekstil eller ved at skære armeringsvævet af ElaProof tag serien.


Påfør ElaProof Indoor tætningsmassen med en børste og tryk på den friske masse så al luft slipper ud under støttebåndet. Påfør endnu et lag ElaProof Indoor.

Når gennemføringen er tørret, skæres et hul i passende størrelse til gennemføringer og spænderingen trykkes på plads, inden ElaProof + SAND gulvbelægningen startes.

Belægning

Før belægningen påbegyndes skal ElaProof+SAND belægningen omrøres. Brug et piskeris der ikke tager luft ind i tætningsmassen ved omrøring, fx Collomix KR serien.

 Det grundede underlag coates med ElaProof+SAND (M1/EC1) gulvbelægning med en stålspartel.

ElaProof+SAND gulvbelægningen påføres underlaget i to separate trin. Forbruget af hver påføring skal være mindst ca. 2,0 kg/m2, i hvilket tilfælde det samlede forbrug er mindst 4,0 kg/m2. Den faktiske tørlagstykkelse skal være min. 2,0 mm.

Tørretiden mellem lagene af ElaProof+SAND afhænger i høj grad af forholdene på stedet. Ved forhold på ca. + 20 °C, 50% RF kan andet lag påføres ca. 5 timer efter den første påføring. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger tørretiden markant.

ElaProof+SAND gulvbelægning, påført to gange, kan viderebehandles efter ca. 12 timer under forhold + 20 °C, 50% RF.

Topcoat

Den tørrede ElaProof coating behandles med klar ELACOAT TopCoat eller den farvede ELACOAT TopCoat RAL for at lette rengøring og vedligeholdelse. Til monokromatiske gulve anbefaler vi topcoating med den farvede ELACOAT TopCoat RAL for at udjævne eventuelle farveforskelle i ElaProof+SAND belægningen. På gulve med flager anbefaler vi behandling med ElaProof PVA malingsflager på våd ELACOAT TopCoat RAL og efter tørring efterbehandling med klar ELACOAT TopCoat.

ELACOAT TopCoat’s komponent A omrøres først i 1-2 minutter, derefter tilsættes hærderkomponent B til den omrørte komponent A og sammen røres de igen i 2-3 minutter. Brug fx Collomix KR seriens piskeris til blanding.

Blandingen påføres ovenpå den tørrede ElaProof+SAND belægning med en kortluvet rulle (6-7 mm) ved krydsrulning. Forbruget af topcoat er ca. 110-200 g/m2/påføring, afhængig af graden af ruhed af den valgte ElaProof+SAND belægning. Lakken er tør efter ca. 16 timer ved + 20 °C, 50% RF. Den fulde varighed af mekanisk belastning opnås under ovenstående betingelser på ca. 4 dage og den fulde kemiske varighed på ca. 7 dage.

BEMÆRK! Nogle nuancer af ELACOAT TopCoat RAL kan kræve 2-3 lag for at opnå tilstrækkelig dækning! Se en separat tabel for dækning af ElaProof TopCoat RAL.

Strukturtegninger

Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-Tjenesten.

Build Care Oy ejer alle rettigheder til denne belægningsarbejdsmetode. Designere/montører kan frit bruge denne belægningsarbejdsmetode, når de laver reparations- og belægningsplaner!

LÆS ALTID PRODUKTBESKRIVELSERNE FOR DE PRODUKTER, DER ER PRÆSENTERET I COATING-ARBEJDSMETODEN, FØR INSTALLATIONEN STARTES!

Opdateret: 12/2021 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy