ElaProof Art&Deco Colour Chips brugervejledning

1. Grundarbejdet er den vigtigste fase

1.1. Rengør grundigt de overflader, der skal behandles, for snavs, sand og støv.
1.2. Fjern eventuel gammel maling, belægning og rust.
1.3. Du kan bruge en højtryksrenser, børste eller anden mekanisk rengøring til at rengøre overfladerne, afhængigt af det overflademateriale, der skal behandles.
1.4. Grund porøse nye eller gamle overflader (fx beton, pudsede overflader, gips og træ) med ElaProof Primer, hvis det er nødvendigt. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedhæftning til underlaget ved at tilstoppe porerne i underlaget.

2.1. Start med at beskytte eventuelle uønskede steder med beskyttelsestape.
2.2. ElaProof-behandling af lodrette overflader: Behandl alle de lodrette flader, du har afgrænset, med ElaProof. Brug først en grov spartel, fx TKB B2 eller B3. Se næste side for instruktioner om valg af spartel. Instruktioner til påføring af ElaProof kan findes på elaproof.com/dk.
2.3. Glat derefter overfladen efter den grove spartel så glat som muligt med en metalspartel.

BEMÆRK: Hvis der er mange lodrette flader, så fortsæt med ca. 1-2 meter ad gangen. Følg instruktionerne i afsnit 2.4.

2.4. Påføring af flager på lodrette flader: Kast flager af ElaProof Art & Deco Colour Chips på ElaProof, der er udjævnet med en metalspartel, i hånden. På dette tidspunkt kan du justere antallet af flager på den endelige overflade.
2.5. Når du er færdig med at påføre flager, skal du sørge for at fjerne beskyttelsestapen!

Lad ElaProof-belægningen og flager tørre i fred!
Husk, at udtørring af ElaProof er fordampning af vand. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, underlagets sugeevne og den omgivende temperatur, dugpunkt og relative luftfugtighed.

3. Behandling af vandrette overflader

3.1. Start med at behandle alle vandrette overflader med ElaProof. Dette sikrer områdets vandtæthed. Hæld ElaProof direkte fra spanden jævnt ud over et område på ca. 2 m². Når du påfører det første lag ElaProof, skal du bruge en grov spartel, fx TKB B2 eller B3.

3.2. Glat overfladen af ElaProof med en metalspatel så glat som muligt med brede bevægelser.

Lad det første lag ElaProof tørre i fred natten over.

3.3. Fortsæt med at behandle de vandrette overflader med ElaProof let fortyndet med vand (maks. 1 volumenprocent). Hæld ElaProof jævnt ud af spanden over et område på ca. 2 m², så det nemt kan påføres flager. Brug en fin spartel, fx TKB A1 eller A2. Glat overfladen så jævnt som muligt med en metalspatel med brede bevægelser.

3.4. Den nemmeste måde at sprede flager på er at kaste dem med hånden. På dette tidspunkt kan du justere antallet af flager på den endelige overflade.

Lad endnu et lag ElaProof og flager tørre i fred natten over. Saml de overskydende flager op, og behandl overfladerne med ELACOAT TopCoat i henhold til trin 4.

4. Behandling med ELACOAT TopCoat

4.1. Vi anbefaler brug af ELACOAT TopCoat på vandrette overflader, der udsættes for slid, såsom trapper og gulve.
Produkterne øger slidstyrken og gør det meget lettere at holde emnet rent.
4.2. Beskyt fodtøjet med fx plastikposer for at forhindre snavs i at sætte sig fast på underlaget.
4.3. Start behandlingen på lodrette overflader med en korthåret, fnugfri rulle, når den sidste ElaProof har tørret i mindst en dag. Sørg for at fjerne eventuelle overskydende flager før behandling!
4.4. På vandrette overflader påføres produktet oven på farvede flager ved at rulle med en korthåret fnugfri rulle. Hæld produktet direkte på gulvet, og rul i parallelle bevægelser.

Blandingsvejledning til ELACOAT TOPCOAT
Produktet leveres i 2-komponentpakker, hvor komponenterne er i det korrekte blandingsforhold. Bland komponent A i mindst 1-2 minutter. Hæld derefter hele indholdet af B-komponenten i A-komponenten, og bland massen omhyggeligt med en egnet mixer i mindst 2-3 minutter, indtil massen er af ensartet kvalitet. Hæld derefter blandingen i en ren beholder, og bland kortvarigt. Undgå at blande luftbobler ind i blandingen under omrøringen.

Sådan vælger du den rigtige spartel!
Der bruges forskellige spartler til at påføre ElaProof Art & Deco-produkterne. Se tabellen for instruktioner om valg af den rigtige spartel.

TKB-spartel instruktioner

Strukturelle tegninger

Alle konstruktionstegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten.

Opdateret: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy