ElaProof Art&Deco Colour SAND brugervejledning

1. Grundarbejdet er den vigtigste fase
1.1. Rengør grundigt de overflader, der skal behandles, for snavs, sand og støv.
1.2. Fjern eventuel gammel maling, belægning og rust.
1.3. Du kan bruge en højtryksrenser, børste eller anden mekanisk rengøring til at rengøre overfladerne, afhængigt af det overflademateriale, der skal behandles.
1.4. Grund porøse nye eller gamle overflader (fx beton, pudsede overflader, gips og træ) med ElaProof Primer, hvis det er nødvendigt. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedhæftning til underlaget ved at tilstoppe porerne i underlaget.

2. Behandl først overfladerne med ElaProof

2.1. Start med at behandle alle vandrette og lodrette overflader med ElaProof. Dette sikrer områdets vandtæthed. Hæld ElaProof direkte fra spanden jævnt ud over et område på ca. 2 m². Brug en grov spartel, fx TKB B2 eller B3, når du påfører det første lag ElaProof.
2.2. Glat overfladen af ElaProof med en metalspatel så glat som muligt med brede bevægelser.

Lad ElaProof tørre i fred!
Husk, at udtørring af ElaProof er fordampning af vand. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, underlagets sugeevne og den omgivende temperatur, dugpunkt og relative luftfugtighed.

3. Behandl først overfladerne med ElaProof

3.1. 3.1. Start arbejdet med at rulle et nyt lag ElaProof-belægning på den overflade, der skal behandles, med en korthåret rulle (ca. 5-7 mm luv). Hvis det er nødvendigt, kan du fortynde ElaProof-massen (maks. 1 volumenprocent).
3.2. 3.2. Det er nemmest at behandle de lodrette flader på trapper og trin med en pensel eller en lille rulle. Hvis det er en stor overflade, så start med et område på maks. 4-5 m².
3.3. Vi anbefaler, at man arbejder to og to – et lille område ad gangen, hvor den ene person påfører ElaProof, og den anden kaster sand jævnt ud over ElaProof-membranen. Den nemmeste måde at sprede farvet sand på er ved at kaste eller “så” sand i hånden fra fx en lille plastikspand.

3.4. 3.4. I tilfælde af trapper og elevatorer anbefales det at sprede sandet fra bunken med en børste, i hvilket tilfælde sandet spredes forsigtigt uden at berøre ElaProof-overfladen.

Lad ElaProof-belægningen og det farvede sand tørre natten over. Opsaml det overskydende farvede sand, og behandl overfladerne med ELACOAT TOPCOAT i henhold til punkt 4.

4. ELACOAT TOPCOAT-behandling øger holdbarheden og gør rengøringen nem!

4.1. Vi anbefaler brug af ELACOAT TopCoat på vandrette overflader, der udsættes for slid, såsom trapper og gulve. Produkterne øger slidstyrken og gør det meget lettere at holde emnet rent.
4.2. Påfør efter at den sidste ElaProof-overflade har tørret i mindst et døgn. Husk at fjerne det overskydende farvede sand før behandling!
4.3. Produktet spredes over det farvede sand ved at rulle med en korthåret fnugfri rulle.
4.4. I trappetrin er det også værd at behandle de lodrette overflader, hvilket gør rengøringen af objektet let.

Blandingsvejledning til ELACOAT TOPCOAT:
Produktet leveres i 2-komponentpakker, hvor komponenterne er i det korrekte blandingsforhold. Bland komponent A i mindst 1-2 minutter. Hæld derefter hele indholdet af B-komponenten i A-komponenten, og bland massen omhyggeligt med en egnet mixer i mindst 2-3 minutter, indtil massen er af ensartet kvalitet. Hæld derefter blandingen i en ren beholder, og bland kortvarigt. Undgå at blande luftbobler ind i blandingen under omrøringen.

Sådan vælger du den rigtige spartel!
Der bruges forskellige spartler til at påføre ElaProof Art & Deco-produkterne. Se tabellen for instruktioner om valg af den rigtige spartel.

TKB-spartel instruktioner

Strukturelle tegninger

Alle konstruktionstegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-tjenesten.

Opdatered: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy