ElaProof coated roof maintenance instructions

For at sikre, at ElaProof-membranens tekniske egenskaber fungerer, anbefaler vi, at taget kontrolleres regelmæssigt, mindst to gange om året.

  • Inspektion af ElaProof-membranen om foråret og efteråret.
  • Fjern alt snavs og blade fra tagflader, kanaler og regnvandssystemet.

Hvis du opdager udvendige skader på belægningen, skal du gøre som følger:

  • Fjern den beskadigede ElaProof-belægning
  • Overfladebehandl området med ElaProof H Brug om nødvendigt ElaProof Base Fabric eller ElaProof ROOF armeringsdug.

Hvis ElaProof-membranen skal vaskes, skal du gøre som følger:

Brug vand og en blød børste til vask
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et vaskemiddel, fx BioComb Puhdas Katto eller lign.
Vi anbefaler ikke at bruge en højtryksrenser til at vaske taget. For højt vandtryk kan beskadige belægningen.

Opdatered: 06/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy