ElaProof Classic H brugervejledning

Forberedelser

 • Rengør overfladen omhyggeligt for snavs, sand, fedt, løst vand, organisk vegetation, gamle lag af maling eller belægninger og andet skrøbeligt materiale.
 • Afhængigt af overfladens tilstand kan man bruge en højtryksrenser eller en børste til rengøringen.
 • Det anbefales, at porøse overflader, såsom beton, forberedes ved at påføre ElaProof Primer for at sikre optimal vedhæftning og tæthed af membranen.
 • Brug beskyttelsesudstyr, når det er nødvendigt. ElaProof som sådan er sikkert, men det anbefales altid kraftigt at bruge fx øjenbeskyttelse og sikkerhedsudstyr, når man arbejder på tage.

Forsegling af huller og revner

 • Mindre huller og revner kan fyldes og dækkes med ElaProof uden særlige forberedelser.
 • Til større huller og revner (over 2 mm brede, over 5 mm dybe) anbefales brug af ElaProof Base Fabric. Smør først ElaProof på kanterne af hullet eller revnen. Tryk derefter Base Fabric ned i den fugtige ElaProof-masse. Sørg med en murske eller en spartel for, at der ikke er nogen rynker i tætningsbåndet, og at det sidder godt fast på ElaProof-massen. Til sidst smøres endnu et lag ElaProof ud over Base Fabric, før eller efter at det første lag er tørret.

Påføring

 • ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10°C (luft og overflade) og en relativ luftfugtighed på mindre end 80%.
 • ElaProof H membranen kan let påføres med håndværktøj som spartel eller korthårede pensler.
 • Om nødvendigt kan produktet fortyndes 1 til 2 vægtprocent (1,7 til 3,4 dl for en 15-liters beholder). Hvis du fortynder produktet, så start med en lille mængde vand, og tilsæt mere, hvis det er nødvendigt.
 • Den rette mængde ElaProof til overfladedækkende belægning afhænger af overfladens jævnhed og porøsitet. Til glatte overflader kræves der i gennemsnit 1,0 l/m², mens der kræves ca. 1,8 l/m² til ru betonoverflader. Tilstrækkelig lagtykkelse sikrer den langsigtede holdbarhed.
 • ElaProof H kan påføres i et eller flere lag. Det kan også anvendes på fugtigt eller rustent underlag.
 • Produktet kan også bruges på nye betonunderlag med restfugt. I dette tilfælde er det maksimale fugtindhold 90% RH målt ved vurderingsdybden A i henhold til instruktionerne i RT Card 103333 (dette gælder i Finland, tjek venligst dine lokale instruktioner). Betonoverfladen skal være tørrere end vurderingsdybde A på tidspunktet for belægningen. Hvis det er et betonunderlag, der er blevet vådt efterfølgende, fx på grund af regn, skal fugtindholdet være maks. 85% RH i vurderingsdybde A og maks. 75% RH på betonoverfladen. Ved tætte underlag som metal- og paptage skal de være tørre på belægningstidspunktet.

Tørring

 • ElaProof H-membranen tørrer ved fordampning af vand.
 • Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, den omgivende temperatur og relative luftfugtighed, dugpunktet og sugeevnen på den overflade, hvor massen er blevet påført.
 • Tørretid
 • – Berøringstør (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 3 – 4 timer
 • – Berøringstør (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m²) 40 timer
 • – Fuldt tør (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 1 dag
 • – Fulde mekaniske egenskaber (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 3 uger 

Rengøring af værktøj og håndtering af affald

 • Vask værktøjet og de omgivende overflader med vand umiddelbart efter påføring. Efter tørring kan ElaProof rengøres mekanisk (fx kan spartlen rengøres med en kniv) eller med organiske opløsningsmidler (fx xylen).
 • ElaProof H-emballage kan bortskaffes som energiaffald. Tørret ElaProof kan bortskaffes som almindeligt blandet affald.

Bemærk venligst!

 • Opbevar ElaProof H belægningsmasse ved temperaturer mellem +10°C … +40°C og beskyttet mod direkte sollys. Produktet må ikke fryse før brug.
 • ElaProof H kan opbevares uåbnet i mindst 12 måneder. Efter brug skal spanden lukkes omhyggeligt for at maksimere opbevaringen af den resterende coatingmasse.
 • En tørret ElaProof H-membran kan males med elastisk, vandbaseret, åndbar maling. Det anbefales at teste kompatibiliteten mellem ElaProof og en bestemt maling på forhånd.
 • Flere tekniske oplysninger kan fås på mail@elaproof.dk
 • ElaProof H er opført i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase og kan anvendes i svanemærkede bygninger.

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy