ElaProof Indoor H brugervejledning

Betingelser og opbevaring

ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10°C (luft og overflade) og en relativ luftfugtighed på mindre end 80%.

Produktet kan også anvendes på nye betonunderlag med restfugtighed. I dette tilfælde er det maksimale fugtindhold 90% RH målt ved vurderingsdybden A, i henhold til instruktionerne i RT Card 103333 (dette gælder i Finland, tjek venligst dine lokale instruktioner). Betonoverfladen skal være tørrere end vurderingsdybde A på tidspunktet for belægningen. Hvis det er et betonunderlag, der er blevet vådt efterfølgende, fx på grund af regn, skal fugtindholdet være maks. 85% RH i vurderingsdybde A og maks. 75% RH på betonoverfladen. Ved tætte underlag som metal og filt skal de være tørre på belægningstidspunktet.

Produkttemperaturen skal være +10 til +30°C, når produktet hærder og filmer. Må ikke fryses under transport eller opbevaring, eller opbevares i direkte sollys eller ved temperaturer over +40°C. Produktet skal opbevares i forseglede emballager for at forhindre vandfordampning.

Overflade

Det skal sikres, at underlaget og konstruktionerne er egnede til lufttætning. ElaProof Indoor’s egnethed til platformen skal testes på stedet. Underlaget skal være solidt, stærkt, ensartet og uden revner, så der ikke er nogen luftvej fra underlaget uden for tætningen. Hulrum og sprækker større end 2 mm i underlaget fyldes eller udjævnes med ElaProof Indoor op til en tykkelse på 10 mm eller anden elastisk masse (ikke akryl), polyuretan eller filler. Fugtindholdet i betonunderlaget må ikke overstige 90% RH.

Rengøring af overfladen

Alle ikke-klæbende lag fjernes fra overfladen. Overfladen skal være fri for snavs, støv, løst vand og andet løst materiale. Overfladen renses for cementklæber, fx ved slibning.

Grunding af underlaget

ElaProof Primer bruges på porøse overflader for at sikre vedhæftning. ElaProof Primer fortyndes med vand i et forhold på 1 del primer til 2 dele vand (1:2). Forbruget af primeren afhænger af underlaget og påføres på en sådan måde, at alt stoffet absorberes i underlaget. Primeren får lov til at tørre i 1-4 timer afhængigt af forholdene. ElaProof Primer anvendes især på porøse, støvede eller på anden måde vanskeligt rengjorte overflader. Det er en god idé at teste primerens egnethed på underlaget separat før montering, fx ved triangulering og trækstyrketest på den monterede belægningsmodel.

Påføring

ElaProof Indoor skal blandes grundigt før påføring. Det anbefales at påføre ElaProof Indoor først for at forsegle samlingerne og derefter behandle de plane overflader. Omhyggeligt installationsarbejde sikrer et funktionelt resultat.

Samlinger

Principperne for tætning af samlingerne er vist på tegningen ElaProof Indoor lufttætningsdetaljer. Til samlinger med mulige bevægelser anvendes ElaProof Base Fabric. I konstruktioner, hvor der ikke er bevægelser, fx i gamle konstruktioner, hvor der allerede er sket udtørringskrympninger og fordybninger, kan installationen udføres uden en armeringsdug. Vi anbefaler dog stadig at bruge ElaProof Fabric.
Forseglingen overlappes på de overflader, der skal forsegles.

  • på betonoverflader mindst 30 mm
  • på træoverflader mindst 15 mm

Brug af ElaProof Base Fabric til forsegling

Påfør en stor mængde ElaProof Indoor tætningsmasse på den rengjorte, plane overflade med en spartel eller pensel, så massen klæber til underlaget hele vejen igennem. I konstruktioner, hvor der er mulighed for bevægelser, presses ElaProof Base Fabric ned i den våde masse, fx med en spartel, så der ikke er luft mellem Base Fabric og underlaget. Påfør et 2. lag ElaProof Indoor oven på armeringsdugen, så denne forbliver på plads og er dækket hele vejen igennem. Andet lag ElaProof Indoor er nemmest at påføre, når det første lag er tørret. Armeringsstoffets samlinger overlappes med mindst 30 mm, og limes med ElaProof Indoor på det underliggende armeringsstof. Man skal være særlig opmærksom på, at hjørner og gennemføringer er tætte.

Tætning uden ElaProof Base Fabric

I konstruktioner, hvor der ikke forekommer bevægelse, udføres tætningen to gange med ElaProof Indoor tætningsmasse til en minimumstykkelse på 0,5 mm af den endelige tørre film. Påfør en stor mængde ElaProof Indoor-tætningsmasse på den rengjorte, plane overflade med en spartel eller pensel, så massen klæber til underlaget hele vejen igennem. Det første lag får lov til at tørre, før det andet tætningslag monteres. Man skal være særlig opmærksom på tætheden i hjørner og gennemføringer. Overfladen er berøringstør efter 3-4 timer og gangfast efter 15 timer efter montering (20 °C, RH 45 %, 1 l/m²).

Forsegling af plane overflader

ElaProof Indoor påføres de flade overflader med en murske, rulle, pensel eller spray. Der kan være behov for flere lag for at opnå tilstrækkelig filmtykkelse på væg, loft eller andre flydende overflader. Det anbefales at påføre det næste lag efter mindst 3 timer. Det anbefalede materialeforbrug er i alt 1,0 – 1,4 l/m². Overfladen er berøringstør efter 3-4 timer og gangfast efter 15 timer efter installationen (20°C, RH 45%, 1 l/m²).

Krav

Vellykket lufttæthed kræver en tørfilmtykkelse på mindst 0,5 mm, hvilket på en plan overflade svarer til et materialeforbrug på 0,8 l/m². Den færdige belægning skal være godt vedhæftet til underlaget hele vejen igennem. Materialet skal være godt bundet, og der må ikke være huller i membranen. Verifikation af succes for lufttæthed kræver normalt kvalitetssikring, som kan udføres, for eksempel med markørtests i overensstemmelse med det finske RT-kort – RT 14-11197.

Rengøring af værktøj

Rengør værktøjet med vand.

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy