ElaProof Indoor PRO S brugervejledning

ElaProof Indoor PRO S

 • ElaProof Indoor PRO S installeres enten ved rulning eller højtrykssprøjtning

Minimumskrav til en højtrykssprøjte

ElaProof Indoor PRO S kan anvendes med højtrykssprøjte min. med et tryk på 200 bar. Sprøjteydelse min. 6 l/min.

ElaProof Indoor PRO S kan også påføres ved rulning, da dens viskositet er mere flydende end ElaProof Indoor H

Forberedelser

 • Rengør overfladen for støv, løse tidligere malinger eller belægninger og andre partikler.
 • Højtryksspuling anbefales min. 200 bar.
 • Hvis der er tydeligt beskadigede områder eller synlige revner, anbefales det at påføre ElaProof Indoor H membranen med pensel/spartel før sprøjtning: 1) rengøring af overfladen, 2) påføring af ElaProof Indoor H, 3) installation af armeringsdug i den våde overflade 4) påføring af ElaProof Indoor H som finish oven på armeringsdugen.

Grund med ElaProof Primer, hvis det er nødvendigt. Priming anbefales til porøse materialer som nye eller gamle betonoverflader, mineralit, pudsede overflader og gips. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedhæftning til underlaget og forhindrer dannelsen af luftbobler. Luftbobler, der stiger op til overfladen, er ofte et tegn på for lidt priming. ElaProof Primer er velegnet til indendørs og udendørs brug.

Beskyttelse af stedet

 • Beskyt området omkring overfladen mod sprøjt.
 • Før forseglingsprojektet påbegyndes, anbefales det at kontrollere vejr- og vindforholdene samt vejrudsigten.
 • Den færdige ElaProof-membran skal beskyttes mod frost og regn, indtil filmen er tørret. ElaProof Indoor PRO S er berøringstør i løbet af 3-4 timer efter påførin (+20°C, RH 45 %, 1,5 l m/m²).

Forberedelse af stedet

 • Placér sprøjteudstyret, så det nemt kan vaskes med vand efter sprøjtning.
 • Monter blanderen på ElaProof PRO S-tønden, og begynd at blande.
 • Hvis produktet ser ud til at være for stift, kan der tilsættes en lille mængde vand (maks. 1 volumen-%), produktet skal være flydende nok til at gå gennem sprøjtepumpen.

Udfyld rapport om stedet (Site Report)

Under installationen skal der udfyldes en rapport om installationen (Site Report). Producenten kan ikke verificere og være ansvarlig for et stofs ydeevne, hvis dets installationsforhold og installationsmetode ikke er korrekt dokumenteret.

Sprøjtning

 • Brug ElaProof Indoor PRO S ved temperaturer mellem +10 °C og +40 °C.
 • ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10°C (luft og overflade) og en relativ luftfugtighed på mindre end 80%.
 • Sæt først pumpen under tryk ved hjælp af vand, og flyt derefter slangen til ElaProof-tønden.
 • Begynd at påføre ElaProof Indoor PRO S på overfladen med et pumpetryk på 150-400 bar.
 • Hvis der opstår pauser under påføringen, anbefales det at drukne pumpepistolen i en vandspand.
 • Produktet kan også bruges på nye betonunderlag med resterende fugt. I dette tilfælde er det maksimale fugtindhold 90% RH målt ved vurderingsdybden A, i henhold til instruktionerne i RT Card 103333 (dette gælder i Finland, tjek venligst dine lokale instruktioner). Betonoverfladen skal være tørrere end vurderingsdybde A på tidspunktet for belægningen. Hvis det er et betonunderlag, der er blevet vådt efterfølgende, fx på grund af regn, skal fugtindholdet være maks. 85% RH i vurderingsdybde A og maks. 75% RH på betonoverfladen. For tætte underlag som metal- og paptage skal de være tørre på tidspunktet for belægningen.

Rengøring af udstyret efter sprøjtning

 • Efter sprøjtning flyttes indløbsslangen til en vandtønde, og der sprøjtes med vand, indtil der ikke kommer mere ElaProof ud.
 • Udstyret rengøres med en højtryksslange og vaskevæske (fx Pineline).

Bemærk venligst!

 • Opbevar ElaProof Indoor PRO S ved temperaturer mellem +10°C … +40°C og beskyttet mod direkte sollys. Produktet må ikke fryse før brug.
 • En tørret ElaProof -membran kan males med elastisk, vandbaseret, åndbar maling. Det anbefales at teste kompatibiliteten mellem ElaProof og en specifik maling på forhånd.
 • Flere tekniske oplysninger kan fås på mail@elaproof.dk
 • ElaProof S er opført i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase og kan bruges i svanemærkede bygninger.
 • BuildCare Ltd. og ElaProof Danmark arrangerer malingstræning for medarbejderne hos deres partnere for at sikre en upåklagelig, holdbar membran af høj kvalitet.

Strukturtegninger

Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format ProdLib-Tjenesten.

Opdateret: 1/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy