ElaProof Indoor – tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER (VÅDT PRODUKT) • STANDARD/METODE

Produktet er CE-mærket som byggevare i henhold til EN 13813 og EN 1504-2 harmoniserede produktstandarder

Bindemiddel: vandbåren polymerdispersion
Farver: sort, grå og hvid – kan overmales*)
Produktsortiment: ElaProof Indoor H – hånd malbar elastomer og ElaProof Indoor PRO S rullebar/sprøjtbar elastomer
Vedhæftning til grundmaterialer: alle byggematerialer, f.eks. alt betonbaseret, metal, aluminium, byggeplader, glas, vævede materialer
Tørstofindhold: 65 ± 1 % • ISO 3251:2008
Surhedsgrad (pH): 8-9

Anbefalet tørfilmtykkelse:

• Lufttætning min. 0,5 mm

• Radonspærre min. 0,8 mm

 • Driftstemperatur: over +10°C
  Tørretid: (+20°C, 50% RH, 1,0 l/m2) 3 – 4 timer (afhængig af underlaget)
  Vedhæftningsstyrke: 1-4 N/mm2 (afhængig af underlaget) • EN 1542:1999, EN ISO 4624
  Brudforlængelse: 1135 % • ISO 527-1:1993
  Styrke ved revnedannelse:
 • 13,9 mm (+22°C, 50% relativ luftfugtighed, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A gældende, klasse A5
  Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
  Vanddampgennemtrængning: δ, kg/(m·s·Pa) 7,21·10-14 • EN 12572
  Brandklasse: C-s1,d0 • EN 13501-1
  Lufttæthed: tæt • Vahanen Ltd., 2018
  Radontæthed: tæt • SP Method 3873, RISE, Sverige, 2017
  Emissionsklasser:
 • M1 – mindste mængde emissioner • Eurofins, Danmark, 2019
 • Emicode EC1 – meget lave emissioner • Eurofins, Danmark, 2019
  Opbevaringstid: 12 måneder (se mærkning for fremstillingsdato)
  Opbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttes mod direkte sollys.
  *) Kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinger.

Opdateret: 03/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy