ElaProof ROOF Primer brugervejledning

Anvendelsesområder

Den brugsklare ElaProof TAGPRIMER er designet til brug på et stenbelagt papptag før ElaProof-belægningen.

Underlag

Inden påføring af ElaProof ROOF Primer fjernes snavs, fedt, støv og andet løst materiale fra underlaget og underlaget renses for gammel maling og overfladelag.

Instruktioner

Inden påføring fjernes snavs, fedt, støv og andet løst materiale fra underlaget og underlaget renses for gammel maling og overfladelag.

Driftstemperatur:

(luft og overflade) over +5°C. Primeren påføres i et tyndt, jævnt lag, så alt stoffet absorberes på overfladen, og der ikke dannes søer. Kun én behandling er tilstrækkelig, hvis underlaget ikke er meget tørt og sugende.

Værktøj:

Rulle, pensel eller sprøjte. Værktøjerne rengøres med vand.

Holdbarhed:

12 måneder fra fremstilling, se emballage. Produktet skal beskyttes mod frost og direkte sollys.

Tørretid:

1-3 h timer afhængigt af forholdene og underlaget.

Forbrug:

Afhænger af underlagets ruhed og porøsitet, typisk 70 to 120 g/m2

    Strukturtegninger

    Alle strukturelle tegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-Tjenesten

    Opdateret: 05/2023 | MA

    Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy