ElaProof+SAND Sokkelbeskyttelse – tekniske specifikationer

Materiale: vandbaseret copolymerdispersion
Farver: hvid, grå, mørkegrå og sort – kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinger.
Overfladebelægning: Vi anbefaler ELACOAT TopCoat-behandling til overflader, der er stærkt trafikerede og kræver nem rengøring.
Sandkornstørrelse: Grov (0,7-1,2 mm)
Produktvalg: belægning påført med en spatel • påføring fortyndet (maks. 2 vægt-%) også med kandesprøjte
Grundmaterialer: f.eks. betonsokler, murede konstruktioner, grundmure
Tørstofindhold: 82 ± 1 %
Surhedsgrad (pH): 7-8
Densitet: 1,60 ± 5 g/cm3
Anbefalet tørfilmtykkelse:
• Sokler min. 1,0 mm
Vanddampgennemtrængelighed: 20 ± 1 g / m2 / dag
Brandklasse: A2 FL
Vedhæftningsstyrke, uden primer: 1 – 4 N/mm2
Driftstemperatur: over +10°C
Tørretid: (+20°C, 50% RH, 2,0 kg/m2) 12 h
Emissionsklassificering:
• M1 • Eurofins, Finland, 2023
Opbevaringstid: 12måneder (produktionsdato angivet på emballagen)
Opbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyt mod sollys.
Temperaturens varighed
• Langsigtet: -30°C … +150°C
• Kortvarig: maksimalt +190°C
Vejrbestandighed (UV-, varme- og fugtbestandighed): fremragende
Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektricitet

Opdateret: 03/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy