Radonvuotojen tiivistäminen ElaProofilla

Rakennusten sisäilman radon on yleinen ongelma Suomessa. Radon on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Huoneilman radopitoisuuteen vaikuttavat tekijät:
A) rakennuksen ympärillä ja alapuolella oleva maaperä
B) tontille ajettu täytemaa
C) kallioperä
D) valitut rakennusmateriaalit
E) rakennuksen ilmanvaihto

Miksi radonsuojaus on tärkeää?

Tupakoinnin jälkeen radon on suurin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa. Tämän vuoksi Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut radonpitoisuuden enimmäisrajat, jotka ovat 300 Bq/m3 vanhoissa asunnoissa ja 200 Bq/m3 uudisrakennuksissa.

Radonia kulkeutuu huoneilmaan maaperästä. Yksinkertaisin tapa estää radonia vuotamasta sisätiloihin on tiivistää rakennusten perustusten ja alapohjan mahdolliset vuotoreitit. Tyypillisin vuotoreitti on betonilaatan ja sokkelin välinen kutistumarako, jonka kautta asunnossa vallitseva alipaine imee maaperän radonpitoista ilmaa sisään. Tämän lisäksi myös läpiviennit sekä erilaiset liitoskohdat voivat muodostaa merkittävän vuotoreitin radonpitoiselle ilmalle. ElaProof Indoor -pinnoite sopii hyvin eri vuotoreittien tiivistämiseen.

ElaProof-pinnoitteen radontiiveys on tutkittu Ruotsissa RISE:llä (Research Institutes of Sweden AB, puolueeton tutkimuskeskus). Menetelmänä käytettiin SP Method no. 3873. Mitatut arvot täyttävät hyvin kansainväliset radonmembraaneilta vaaditut arvot. RISE:n mittauksen perusteella ElaProof estää radonkaasun vuodon yli 98 prosenttisesti.

ElaProof-tiivistys voi hyvinkin riittää yksin korjaamaan radonongelman ja mahdollistamaan turvallisen tilojen käytön. ElaProof-tiivistyksen yhtenä suurena etuna on sen helppous. Tiivistyksen voi tehdä jopa itse säästäen kaikki ulkopuoliset työkustannukset. Levitettävä ElaProof tiivistää luotettavasti kaiken muotoiset saumat, liitokset ja läpiviennit. Samalla aineella voi käsitellä myös huokoiset betonirakenteet ja niiden halkeamat.

ElaProof-tiivistyksen voi tehdä haluamissaan vaiheissa, jolloin asumiselle ei missään vaiheessa aiheudu suurta häiriötä. ElaProof on ekologinen kotimainen tuote, josta kuivuessaan ei haihdu haitallisia aineita sisäilmaan.
Jos rakennuksen radonarvot ovat hyvin korkeat tai rakennuksen perustuksen tai kellaritilojen tiivistäminen on hyvin vaikea toteuttaa, silloin on harkittava vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä, kuten radonkaivojen teettämistä rakennuksen alle tai radonputkistojen tai -imurien asentamista. Silloinkin tiivistäminen ElaProof Indoorilla parantaa lopputulosta.

Korjauksen lopullinen onnistuminen kannattaa aina varmistaa radonmittauksilla. Lisää tietoa radonista ja radonkorjauksista löytyy mm. Säteilyturvakeskuksen sivuilta!