Indoor air sealing of a townhouse apartment

The indoor air sealing of the site was carried out with isocyanate-free, M1 emission-classified ElaProof Indoor.

Som vanntettings- og forseglingsprodukt har ElaProof-produktet den desidert høyeste vanndamppermeabiliteten. Dette gjør at produktet kan brukes i situasjoner der strukturen må være tørr under bruk. Dette muliggjør langsiktig drift av strukturen og raske reparasjoner.

– Inneluftekspert Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Vareinformasjon

Kunde: Private house
Mål: Indoor Air Sealing
Materiale: Concrete
Entreprenør: Paloniitty Oy
Veileder: Paloniitty Oy, Sauli Paloniitty
Tid og sted: 08/2020 |

Arbeidserklæring

A microbial odor was detected in the indoor air of a townhouse apartment, the cause of which turned out to be a leak coming from the soil at the border between the floor and the plinth. Structure opened and microbial odorous materials removed and air leakage sealed with ElaProof Indoor. The space has been dust cleaned and ozonated. The moisture content of the structure was measured with structural moisture measurements. The renewal of the structure was carried out according to the plans.